Archiwa tagu: Zamek na Wawelu

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

images

Legenda o krakowskim czakramie

Wawel jest miejscem szczególnym dla Polaków, ale również magicznym. Ma to  związek z legendą o czakramie, czyli świętym tajemniczym kamieniem ukrytym na Wawelskim Wzgórzu i będącym źródłem niezwykłej energii. Podobno, kiedyś na początku świata hinduski Bóg Sziwa rzucił siedem magicznych kamieni, w siedem stron świata. Są nimi oprócz Krakowa: Delhi, Mekka, Delfy, Jerozolima, Rzym i Velehrad na Morawach. Pamięć o czakramie wawelskim przetrwała w świętych księgach hinduizmu. Co ciekawe, w sanskrycie hinduskim ‚Wawel‚ znaczy ‚niebo’. Od dawna przyjeżdżali tu hindusi, aby się modlić – dziś wiemy, dlaczego.  Obecnie na Wawel przybywają  ze świata liczni turyści, którzy wierzą w magiczną, oczyszczającą i uzdrawiającą moc czakramu.

The legend of Krakow chakra

Wawel is a special place for Polish people, but it is also magical. It is connected with the legend of chakra, or holy mysterious stone hidden in the Wawel hill, which is extraordinary source of energy. Apparently, once at the beginning of world the Hindu God Shiva threw out seven magical stones, in seven parts of the world. Besided Krakow, they are also located in: Delhi, Mecca, Delphi, Jerusalem, Rome, and Velehrad in Moravia. The memory of Wawel chakra survived in the sacred books of Hinduism. What’s more in Sanskrit Hindu Wawelmeansheaven’. It has long been that Hindus came here to pray we now know why. Currently, many tourists from the whole world come to Wawel. They believe in magic, purifying and healing power of chakra.

 

The Holy Cross Chapel…Kaplica Świętokrzyska

 

4 1Holy Cross Chapel is one of the nineteen chapels in the Wawel  Cathedral. The chapel was built in  15th century and today it is a great example of late gothic style in Poland. The very characteristic element is the russian-style frescoes. Also very interesting one is gothic equipment, like beautiful triptych of St. Mary or a monument of Polish king Casimir Jagiellonczyk and his wife, queen Elizabeth. The monuments were made by famous artist of gothic style – Veit Stoss. To see chapel and cathedral building you can come to Krakow in every season.

3 2Kaplica Świętokrzyska jest jedną z dziewiętnastu kaplic w Katedrze Wawelskiej. Kaplica została wybudowana w XVwieku, dziś stanowi doskonały przykład późnego gotyku w Polsce.  Charakterystycznym elementem staroruskie freski . Również bardzo interesujące jest gotyckie wyposażenie np. piękny tryptyk Matki Bożej lub pomnik polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony, królowej Elżbiety. Nagrobki zostały wykonane przez słynnego artystę stylu gotyckiego – Wita Stwosza. Aby zobaczyć kaplicę i całą katedrę można przyjechać do Krakowa w każdym sezonie.