Archiwa tagu: Zabytki Krakow

27th International Summer Organ Concerts Festival…XXVII Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe

From the 18th June to the 20th July, all fans of classical music will have the opportunity to listen to wonderful organ concerts that will take place in the finest Krakow’s historic churches. The main strength of the event lies in the masterful performances and the diversity of the repertoire, reaching beyond the canon of “obvious” compositions by Bach, Buxtehude, Vierne or Messiaen.  More info

Od 18 czerwca do 20 lipca wszyscy wielbiciele muzyki klasycznej będą mieli okazję posłuchać wspaniałych koncertów organowych które będą się odbywać  w najznakomitszych krakowskich zabytkowych kościołach. Siłą wydarzenia będą znakomite wykonania i różnorodność repertuaru, który daleko sięga poza kanon oczywistych kompozycji Bacha, Buxtehudego, Vierne’a czy Messiaena.  Więcej Informacji

JT

Krakow renewed… Kraków odnawiany

 

1 2 3 4 5Through many years Krakow monuments have been renovating and give a new shine. After years of dark and grey communism in Poland now we can see how many of them are beautiful. You can see the evolution of Krakow during a walk through Old Town or Kazimierz, to what we encourage.

6 7 8 9 10Od kilkunastu lat zabytki Krakowa są licznie odnawiane a przez to zyskują nowy blask. Po latach mrocznego i szarego komunizmu w Polsce, widzimy jak piękne one naprawdę są. Ewolucję Krakowa można zauważyć podczas spaceru po Starym Mieście czy Kazimierzu, do czego serdecznie zachęcamy.