Archiwa tagu: witraże

Stained-glasses of Krakow… Witraże Krakowa

Churches, synagogues, public institutions, restaurants – in all of this buildings we can admire beautiful stained glasses. They present saint symbols, scenes or even flowers. We encourage to pay attention to them when you visit the Krakow.

Kościoły, synagogi, instytucje publiczne, restauracje w tych wszystkich budynkach możemy podziwiać piękne witraże. Najczęściej przedstawiają święte symbole, scenki czy nawet kwiaty. Zachęcamy do zwrócenia na nie uwagi podczas wizyty w Krakowie.

Stained-glasses of Krakow… Witraże Krakowa

Churches, synagogues, public institutions, restaurants – in all of this buildings we can admire beautiful stained glasses. They present saint symbols, scenes or even flowers. We encourage to pay attention to them when you visit the Krakow.

Kościoły, synagogi, instytucje publiczne, restauracje w tych wszystkich budynkach możemy podziwiać piękne witraże. Najczęściej przedstawiają święte symbole, scenki czy nawet kwiaty. Zachęcamy do zwrócenia na nie uwagi podczas wizyty w Krakowie.

Stained glass windows…Witraże

 

Krakow churches, restaurants, buildings… They all have something in common and not only in historical context but also because of the presence of stained glass windows, so characteristic for many buildings in Krakow. Stained glasses were most popular at the turn of 19th and 20th century. Nowadays this kind of art slowly disappears so it’s especially important to save so much as it is possible to be.

 Krakowskie kościoły, restauracje, kamienice Wszystkie te miejsca są połączone nie tylko kontekstem historycznym, ale także obecnością witraży, tak charakterystycznych dla wielu budynków w Krakowie. Witraże były najbardziej popularne na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie tego rodzaju sztuka powoli zanika więc jest szczególnie ważne, aby zachować ich tak dużo jak to możliwe.

Witraże…..Stained glass windows…