Archiwa tagu: The Wooden Architecture Route

The Trail of Wooden Architecture in Małopolska…Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

Szlak Architektury Drewnianej to 254 najcenniejsze i najciekawsze obiekty zabytkowe wykonane z drewna. Tworzą go stare kościoły,  cerkwie i wspaniałe dwory, których część można zobaczyć na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Starannie wykonane zdobienia doskonale komponują się z zielonymi dolinami i monumentalnymi górami które stanowią ich otoczenie. Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Wszystkie obiekty są starannie oznaczone tablicami w kilku językach.

 

The Wooden Architecture Route 254 is the most valuable and interesting historical objects made of wood. It consists of old churches and magnificent mansions, some of which can be seen on the UNESCO list. Carefully made ornaments look perfectly together with the green valleys and monumental mountains which form their surroundings. Wooden Architecture Route was founded in 2001 on the initiative of Małopolski Region. All objects are carefully labeled and marked in several languages.