Archiwa tagu: the Sigismund Bell

Wawel Cathedral … Katedra Wawelska

It’s the one of the most important churches in Poland. Located in Cracow on the Wawel Hill. It was the place of coronation and buried as many as 17 Kings. Apart from the Kings there are burials of such persons as Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki. In addition to numerous royal chapels, the Basilica consists of the Sigismund Tower. At the top of this tower there is a Sigismund Bell which is only used in the most important situations in the country. The cathedral can be visited every day at designated times. More info

Jest jednym z najważniejszych kościołów w Polsce. Znajdujący się w Krakowie na Wzgórzu Wawelskim. Był miejscem koronacji oraz pochówki aż 17 Królów. Oprócz Królów mają tutaj swoje pochówki takie osobistości jak :Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Oprócz licznych kaplic królewskich bazylika składa się z wieży zygmuntowskiej. Na górze tej wieży znajduję się Dzwon Zygmunta, który jest używany tylko w najważniejszych sytuacjach w kraju. Katedrę można zwiedzać codziennie w wyznaczonych godzinach. Więcej informacji

JT

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o krakowskim chłopcu i Dzwonie Zygmunta

Pewnego razu w Krakowie żył sobie chłopiec o imieniu Staś. Ojcem jego był znany powszechnie rzeźbiarz, który miał swój warsztat u stóp Wawelu.  Pewnego razu Staś wraz z kolegami postanowili wspiąć się na wieżę Wawelską by móc pooglądać Dzwon Zygmunta. Gdy wyszli na górę uczepili się sznura i rozkołysali dzwon. Natychmiast przybiegli duchowni. Sprowadzili na dół chłopców i zapytali się kogo to był pomysł. Bez cienia strachu do winy przyznał się Staś. Następnie Biskup powiedział do małego chłopca:

-Musisz zasłużyć na to, by Zygmunt dla ciebie zadzwonił, chłopcze.

– Zasłużę na to – odparł Staś.

Po latach okazało się to prawdą, bowiem chłopcem okazał się Stanisław Wyspiański – wybitny polski artysta. Kiedy zmarł w 1907 roku żegnało go bicie Dzwonu Zygmunta.

The legend of  boy and the Sigismund Bell

Once upon a time in Krakow lived a boy named Stas. His father was a well-known sculptor, who had his workshop at the bottom of the Wawel Castle. Once, Stas and his colleagues decided to climb up on on the Wawel tower, to be able to watch the Sigismund Bell. When they reached the top they caught the rope and swang the bell. Immediately clerygs came to see what had happened. They brought down the boys and asked whom it was the idea. Without a fear our Stas pleaded guilty. Then the bishop said to the little boy:

-You have to earn to call the bell for you, boy.
I will deserve for it – said Stas.

After years it turned out to be true because the boy was a prominent Polish artist – Stanislaw Wyspiański. When he died in 1907 the Sigismund Bell called again.