Archiwa tagu: the Old Town

St. Andrew’s Church… Kościół św. Andrzeja

kościół Andrzeja świt 2

Romanesque temple in the Old Town district located at Grodzka Street is one of the most interesting building in the history of Kraków. Founded at the end of 11th century was a very important place for the defence of citizens during the Tartar raid in 1241 . The St. Andrew’s Church and Royal Castle Wawel are the only buildings to withstand attack in that time.

Nowadays attention is drawn to two octagonal towers with the double arcaded windows (so-called biforium) and the beautiful baroque decoration of the interior. Great position to visit during the walk along the historical streets, starting from Globtroter Guest House.

kościół Andrzeja kwiaty

Romańska świątynia znajdująca się w dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Grodzkiej to jeden z najciekawszych budynków w historii Krakowa. Założona pod koniec XI-tego wieku stanowiła bardzo ważne miejsce podczas obrony obywateli w czasie najazdu tatarskiego w 1241 roku.  Kościół św. Andrzeja i Zamek Królewski na Wawelu są jedynymi budynkami, które przetrwały ówczesny atak.

Obecnie uwagę przykuwają dwie ośmioboczne wieże z podwójnymi arkadami okien (tak zwane biforium) i pięknym barokowym wystrojem wnętrza. Doskonałe miejsce do odwiedzenia w czasie spaceru wzdłuż historycznych ulic, wychodząc z Pokoi Gościnnych Globtroter.

Planty park… Park Planty

 

Planty is a park around the whole Old Town. Founded in 19-th century in the place of former, destroyed city walls. From the beginning until today, Planty is a place of  spending time on the walk or sitting on the bench in the pleasant weather. Planty is beautiful in every season and it is the most popular green area of Krakow. We invite you to  visit this place during your stay in Krakow.

Planty to park otaczający całe Stare Miasto. Założone w XIX-tym wieku, w miejscu dawnych, zniszczonych murów miasta. Od początku do dziś Planty miejscem spędzania czasu przez mieszkańców na spacerze lub na spokojnym siedzeniu na ławce w przyjemnej aurze pogodowej. Piękne o każdej porze roku najbardziej popularnym zielonym skrawkiem  Krakowa. Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca w trakcie pobytu w Krakowie.

Different look… Inne spojrzenie

 

We would like to show you our fotos made by type of lens called „fish-eye”. It gives a bit different view of reality and let us enjoy sharing photos with you. The topic of photos is the Old Town and these are characteristic buildings.

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu kilka zdjęć zrobionych przy pomocy obiektywu zwanego rybie oko”. Daje cicho inne spojrzenie na rzeczywistość i pozwolił nam cieszyć udostępniania zdjęć z tobą. Tematem zdjęć jest Stare Miasto i jego charakterystyczne budynki.

Angels of Krakow… Anioły Krakowa

 

1 2  435Angels are constant elements of the catholic landscape. Not only on paintings but also as a sculptures. It’s very easy to see them in the architecture of Krakow. Almost every church or building somehow connected with Roman-catholic religion has an angel. We invite to visit any possible church e.g. in the Old Town. Here we present couple of pictures from the area of Globtroter Guest House.

6 7 8 9 10Anioły są stałym elementem katolickiego krajobrazu. Nie tylko na obrazach, ale również jako rzeźby. Bardzo łatwo można je odnaleźć wśród krakowskiej architektury. Prawie każdy kościół czy budynek  związane z religią rzymskokatolicką posiada wśród zdobień anioła. Zachęcamy do odwiedzenia np. kościołów na Starym Mieście. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z okolic Oficyny Gościnnej Globtroter.

 

The subjective Krakow… Subiektywny Kraków

sub 3 sub 4 sub1

Today we want to present you absolutely subjective views from Krakow streets. Walks through our loved city pushed us to be a little of an artist 🙂 We invite you to join us and scover the Old Town atmosphere. See you soon 😉

sub 7 sub 8 sub 2 sub 5 sub 6

Dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu absolutnie subiektywny spojrzenie na Kraków.  Spacery po naszym ukochanym mieście pobudzają w nas odrobinę artystyczne dusze 🙂 Zapraszamy do odkrycia tej atmosfery podczas zwiedzania Starego Miasta . Do zobaczenia wkrótce 😉