Archiwa tagu: Śnieg

winter in Cracow… zima w Krakowie

https://www.facebook.com/Globtroter.Krakow/videos/138717613695039/

winter in Cracow… Pijarska street nearby St Florian's Gate…08.01.2018… zima w Krakowie… Pijarska przy Bramie Floriańskiej…

winter in Cracow… Pijarska street nearby St Florian's Gate…zima w Krakowie… Pijarska przy Bramie Floriańskiej…

Opublikowany przez Globtroter Krakow Wtorek, 8 stycznia 2019

winter is back in Cracow… few minutes ago at Main Square… zima wróciła do Krakowa… kilka minut temu w Rynku

Atak zimy na Krakowskim Rynku… 03.01.2019

winter is back in Cracow… few minutes ago at Main Square…zima wróciła do Krakowa… kilka minut temu w Rynku

Opublikowany przez Globtroter Krakow Czwartek, 3 stycznia 2019

December evening at Main Square in Cracow… grudniowy wieczór na Rynku w Krakowie

Pierwszy atak zimy… grudzień 2018…

few minutes ago at Main Square in Cracow…kilka minut temu na Krakowskim Rynku…

Opublikowany przez Globtroter Krakow Poniedziałek, 10 grudnia 2018

„Welcome snow… Witaj śniegu”

Krakow has finally become white. We have been waiting for a long time to see snow behind our windows. Now our city isn’t so grim, kids can build a snowman, take their sleighs and run towards the nearest hill. Put on your hat, gloves, warm sweater and go to enjoy the views.

Kraków stał się w końcu biały. Długi czas czekaliśmy by zobaczyć śnieg za naszymi oknami. Teraz nasze miasto nie jest już takie ponure, dzieci mogą ulepić bałwana, wyciągnąć sanki i biec w kierunku najbliższej górki. Załóż czapkę, rękawiczki, ciepły sweter i idź rozkoszować się widokami.

„Snow where are you… Śniegu gdzie jesteś”

Everybody loves „white” Christmas. If you once saw Krakow under snow cover you would not forget that view. The city of Kings once again surprises us. When you think beautiful winter equals snow winter, this city, the former capital of Poland, shows you’re wrong. Krakow looks always fantastic… ALWAYS! 🙂

Każdy kocha „białe” Święta Bożego Narodzenia. Jeśli choć raz widziałeś Kraków przykryty śniegiem, nigdy nie zapomnisz tego widoku. Jednak Miasto Królów zaskakuje nas po raz kolejny. Kiedy myślisz, że piękna zima to śnieżna zima, to miasto, dawna stolica Polski, pokazuje Ci jak bardzo się myliłeś. Kraków wygląda fantastycznie zawsze… ZAWSZE! 🙂

Krakow in snow… Kraków pod śniegiem

 

4 1 2 3Finally we can see snow in Krakow. For many days we had some kind of global warming-december and no snow. But for the last couple of days we have had the winter landscape. Now Krakow looks much different – more magical and charming. It’s really worth to visit us and spend nice time in the king’s city Krakow 🙂

8 5 6 7Nareszcie mamy śnieg w Krakowie. Od wielu dni występowała jakaś forma globalnego ocieplenia – grudzień bez śniegu. Ale od kilku dni pada śnieg i mamy upragniony krajobraz zimowy. Teraz Kraków wygląda zupełnie inaczej bardziej magiczne i urokliwe. Naprawdę warto nas odwiedzić, aby spędzić miło czas w ośnieżonym  królewskim mieście Krakowie 🙂