Archiwa tagu: schronisko górskie

The mountain shelter on the Turbacz Mountain… Schronisko na Turbaczu

Terrace in front of the shelter... Taras przed schroniskiem
Terrace in front of the shelter… Taras przed schroniskiem

Turbacz is the highest peak of Gorce Mountain Range. Near to the top of that mountain at an altitude of 1 283 meters above sea level there is a mountain shelter of PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society). The existing shelter is the third that has been built on Turbacz. The previous two were burned. The first one was burned in 1933 by unknown perpetrators and the second one in 1943 by Polish partisans so that it could not be used by the Germans. The current shelter is used since 1958. The shelter can accomodate up to 110 people. There are rooms for 2, 3 or 4 people and also one three-room apartment whit kitchen and bathroom. Inside shelter there are also TV-room, cafe, restaurant and recreation room. Since 1980 near the shelter there is located the Museum of Culture and Mountain Tourism.

The view from the shelter... Widok ze schroniska
The vew from the shelter… Widok ze schroniska

Turbacz to najwyższy szczyt w paśmie Gorców. Nieco poniżej szczytu tej góry na wysokości 1 283 m n.p.m. znajduje się schronisko PTTK. Istniejące schronisko jest trzecim jakie zostało wybudowane na Turbaczu. Dwa poprzednie zostały spalone. Pierwsze w 1933 roku przez nieznanych sprawców a drugie w 1943 przed polskich partyzantów w obawie przed wykorzystaniem go przez Niemców. Obecne schronisko jest użytkowane od 1958 roku. Schronisko to może pomieścić  do110 osób. Posiada pokoje 2-, 3- i 4-osobowe oraz jeden trzypokojowy apartament z kuchnią i łazienką. W schronisku znajdują się również restauracja, salka telewizyjna, kawiarnia i pokój rekreacyjny. Od 1980 roku w pobliżu schroniska znajduje się Muzeum Kultury i Turystyki Górskiej.

Tourist shelter of PTTK on Kudlacze… Schronisko PTTK na Kudłaczach

Tourist shelter on Kudlacze... Schronisko PTTK na Kudłaczach
The tourist shelter on Kudlacze… Schronisko PTTK na Kudłaczach

Nearly 45 km to the south of Krakow is Pcim. It is a small village which is located in a range of low mountains. In that range, the range of Lubomir and Lysina, there is located a tourist shelter which was built by PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society). It is called The shelter on Kudlacze and it is one of the last shelters built by this organization. The shelter is located at a height of 730 meters above the sea level, between mounts Lysina and Dzialek. It is the only one shelter in that mountain range. The shelter was built in 1994. It is also one of the smallest tourist shelters in Poland. It can accomodate only up to 30 people. You can get to the shelter by several trails or by the route from Pcim. The shelter is open all year round.

View from the shelter on Kudlacze... Widok ze schroniska na kudłaczach
The view from the shelter on Kudlacze… Widok ze schroniska na Kudłaczach

Około 45 km na południe od Krakowa leży Pcim. Jest to nieduża wieś położona w paśmie niskich gór. W tym właśnie paśmie, paśmie Lubomira i Łysiny, znajduje się schronisko zbudowane przez PTTK.  Nazwane zostało schroniskiem na Kudłaczach i jest to jedno z ostatnich schronisk zbudowanych przez tę organizację. Schronisko znajduje się na wysokości 730 m. n. p. m. pomiędzy szczytami Łysiny i Działka. Jest to jedyne schronisko w tym paśmie. Zostało ono zbudowane w 1994 roku. Jest to także jedno z najmniejszych schronisk turystycznych w Polsce. Może ono pomieścić jedynie 30 osób. Można się do niego dostać kilkoma szlakami turystycznymi bądź drogą z Pcimia. Schronisko jest otwarte cały rok.