Archiwa tagu: Pope John Paul II

Wadowice

Wadowice to miasto położone w południowej Polsce, w województwie małopolskim. Oddalone o około 50 kilometrów od Krakowa. Obecnie stanowi ważny ośrodek pielgrzymkowy jako miasto rodzinne papieża Jana Pawła II. Odwiedza go ponad 200 tysięcy turystów każdego roku.

Wadowice is a city in southern Poland, 50 kilometres (31 miles) from Kraków . Wadowice is best known for being the birthplace of Pope John Paul II. Currently more than 200,000 people visit Wadowice every year and this number rises.

MM

Okno Papieskie… Pope’s Window

Pope’s Window is the central point of the Pope’s visit in Krakow. Praying together,  homily, blessing and singing – that every Pole associates with visits of John Paul II in Krakow. Also Popes Benedict XVI and Francis during theirs visits appeared in the window to the people and delivered blessed joy. When you are in Krakow – be sure to visit the Franciscan Street 3! 🙂

Pope’s Window

Okno papieskie to centralny punkt wizyt papieża w Krakowie. Wspólne spotkanie, homilia, błogosławieństwo i śpiew – to każdy Polak kojarzy z wizytami papieża Jana Pawła II w Krakowie. Także papieże Benedykt XVI oraz Francieszek podczas swoich wizyt wychodzili do ludzi i dostarczali błogosławioną radość. Gdy będziesz w Krakowie – koniecznie odwiedź Franciszkańską 3 !  🙂

 

Parish of St. Peter the Apostle in Wadowice… Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice... Witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice… Witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

The hometown of pope John Paul II, Wadowice, is located in western part of Lesser Poland nearly 40 km from Krakow. The most valuable monument in this town is the Minor Basilica of the Virgin Mary Offering but there is also another worth seeing church. The Church of St. Peter the Apostle is a fine example of modern sacral architecture. It was erected in 1991. In the front of the temple there is the monument of pope John Paul II.

You can virtually visit this church here.

Stained glass with the picture of pope John Paul II inside the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice... Witraż z wizerunkiem papieża Jana Pawla II wewnątrz kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Stained glass with the picture of pope John Paul II inside the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice… Witraż z wizerunkiem papieża Jana Pawla II wewnątrz kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Miasto rodzinne papieża Jana Pawła II, Wadowice, leży w zachodniej części Małopolski, blisko 40 km od Krakowa. Najcenniejszym zabytkiem tego miasta jest Bazylika Mniejsza Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny lecz znajduje się tam również inny warty zobaczenia kościół. Kościół św. Piotra Apostoła to świetny przykład nowoczesnej architektury sakralnej. Został on wybudowany w 1991 roku. Przed świątynią znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II.

Kościół ten można wirtualnie zwiedzić tutaj.

Another stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice... Kolejny witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Another stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice… Kolejny witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Minor Basilica of the Virgin Mary Offering in Wadowice… Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP w Wadowicach

Basilica
Minor Basilica of the Virgin Mary Offering in Wadowice and the fountain in front of it… Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz fontanna znajdująca się przed nią

Lying near Krakow town Wadowice is associated mainly with the person of Pope John Paul II. One of the places associated with his person is the Minor Basilica of the Virgin Mary. It is a temple in which Karol Wojtyla was baptized. The first church in Wadowice was built in the early 14th century, but it burned down in the middle of the next century. Built in its place the second church was burned at the beginning of the 18th century. Currently, the existing church dates back from the late 18th century. The Basilica is a neo-baroque style. Inside there are statues of patrons of Poland Our Lady, st. Adalbert of Prague and st. Stanislaus of Szczepanow. Since the last renovation of the basilica has a marble floor and wall paintings related to the teaching of Pope John Paul II. The Church has the status of a minor basilica since 1992.

The Baptismal font inside the basilica at which was baptized Pope John Paul II... Chrzcielnica znajdująca się wewnątrz bazyliki przy której został ochrzczony papież Jan Paweł II
The Baptismal font inside the basilica at which was baptized Pope John Paul II… Chrzcielnica znajdująca się wewnątrz bazyliki przy której został ochrzczony papież Jan Paweł II

Leżące nieopodal Krakowa Wadowice kojarzą się głównie z osobą papieża Jana Pawła II. Jednym z miejsc związanych z jego osoba jest Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP. Jest to świątynia w której Karol Wojtyła został ochrzczony. Pierwszy kościół w Wadowicach został zbudowany na początku XIV wieku lecz spłonął on w połowie następnego stulecia. Zbudowany na jego miejscu drugi kościół spłonął na początku XVIII wieku. Obecny kościół pochodzi z końca XVIII wieku. Bazylika jest w stylu neobarokowym. Wewnątrz znajdują się rzeźby patronów Polski Matki Bożej, św. Wojciecha i św. Stanisława ze Szczepanowa. Od ostatniego remontu bazylika ma marmurową posadzkę oraz polichromia związane z nauką papieża Jana Pawła II. Świątynia ma status bazyliki mniejszej od 1992 roku.

Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska
The Roman Catholic Monastery in Kalwaria Zebrzydowska… Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska is a town located only 30 km away from Krakow so you can get there from Globtroter in 40 minutes. The town was established by voivode of Krakow Nicholas Zebrzydowski in the first half of 17th century. The Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park in Kalwaria Zebrzydowska entered in 1999 the UNESCO List of World Heritage Sites. The town is the pilgrim centre. Most monuments are churches and chapels (alltogether – 42 buildings). Pope John Paul II was a frequent visitor of the sanctuary in Kalwaria, including two times as a pope. The town is situated in the mountain range of Makow Beskids so it is also a good place for hiking.

Park in Kalwaria Zebrzydowska... Park w Kalwarii Zebrzydowskiej
The Park in Kalwaria Zebrzydowska… Park w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska to miasto położone jedynie 30 km od Krakowa, tak więc można się tam dostać w niecałe 40 minut. Miasto zostało założone przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii został w 1999 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Miasto jest ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego, największą część jego zabytków stanowią kościoły i kaplice (łącznie 42 obiekty). Papież Jan Paweł II był częstym gościem w sanktuarium w Kalwarii, w tym dwa razy jako papież. Miasto jest położone w paśmie górskim Beskidu Makowskiego zatem jest również świetnym miejscem na wycieczki górskie.