Archiwa tagu: Planty

Koncerty promenadowe… Promenade concerts

W wakacyjne niedziele Krakowskie Forum Kultury zaprasza na koncerty w altanie na Plantach przy ul. Westerplatte.
W każdą niedzielę sierpnia w zaciszu drzew będzie rozbrzmiewać muzyka w wykonaniu krakowskich artystów.

13 sierpnia 2017, 15.00
Cracow Jazz Quartet (studenci Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej)

20 sierpnia 2017, 15.00
Na naszej wyspie– wędrówka z poezją i polską piosenką po krakowskich Plantach

27 sierpnia 2017, 15.00
Pan Śrubka i Orkiestra Taneczna
Nowe przedsięwzięcie Michała Jurkiewicza powstałe w wyniku współpracy ze studentami Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

On Sundays, the Krakow Cultural Forum invites you to summer house on Westerplatte Street in Krakow’s Planty area.
Every Sunday in August, the music of Cracow artists will resound among the trees.

August 13, 2017, 3:00 pm
Cracow Jazz Quartet (students of Cracow School of Jazz and Music Entertainment)

August 20, 2017, 3:00 pm
On our island – wandering with poetry and Polish song on Krakow’s Planty

August 27, 2017, 3:00 pm
Mr. Screw and Dance Band-
A new undertaking by Michał Jurkiewicz created as a result of cooperation with students of the Academy of Music in Katowice and the Academy of Music in Cracow.

The Planty Park Day… Święto Plant

 

„Uśmiechnij się z Kiepurą”….”Smile with Kiepura”

Katarzyna Laskowska i Jakub Oczkowski z Krynicką Orkiestrą Zdr…

28.05.2017…Święto Plant… "Uśmiechnij się z Kiepurą"

Opublikowany przez Globtroter Krakow na 28 maja 2017

Koncert Piosenki Żydowskiej w altance…
Concert of Jewish Songs…

https://www.facebook.com/Globtroter.Krakow/videos/1801604493186769/

 

Church of Holy Cross… Kościół Św. Krzyża…

Kościół Świętego Krzyża jest jednym z najpiękniejszych zabytków polskiej architektury ceglanej. Jego umiejscowienie pośród zieleni zdobiącej Planty również dodaje mu uroku. Obiekt ten jest jednym z wielu znajdujących się w Krakowie budowli utrzymanej w stylu gotyckim, który zachował się przez wiele wieków – aż do dnia dzisiejszego.

Pomimo że jest jednym z wielu zabytkowych kościołów, nadal jest motywem wielu publikacji w krakowskich gazetach i przewodnikach.

Church of the Holy Cross is one of the most beautiful Polish brick architecture. His location among greenery adorning the Planty Park also adds to its charm. It is one of many buildings located in Krakow maintained in the Gothic style that has survived for many centuries – until today.

Although it is one of the many historic churches, is still a theme of many publications in the city’s newspapers and guidebooks.

Szczepański Square… Plac Szczepański

Plac Szczepański to plac który znajduje się niedaleko Rynku Głównego, przy krakowskich Plantach, pomiędzy ulicą Szczepańską oraz Św. Tomasza. W centrum Placu Szczepańskiego znajduje się fontanna, dzięki której w sezonie możemy podziwiać jej urok pośród wielu kolorów oraz obejrzeć specjalny pokaz, który odbywa się w tym miejscu każdego dnia o godzinie 21:15. Miejsce to ze względu na położenie jest często uczęszczane przez turystów. Warto wspomnieć, że w obrębie tego miejsca znajduje się nasza Gościnna Oficyna „GLOBTROTER”, gdzie serdecznie państwa zapraszamy przez cały rok!

1535_1220107511336473_7779761230126165633_n 541999_463291233684775_552150597_n 541999_463291247018107_1298748556_n 542454_463294147017817_752156788_n

Szczepanski Square is located near the Main Square and the Planty Park, between  the Szczepańska and St. Thomas streets. In the center of Szczepanski Square there is a fountain, so in the summe time we can admire its charm among the many colors and watch the special show, which is held in this place every day at 9:15pm. This place, due to its location, is often visited by tourists. It is worth mentioning that within this space there is our „GLOBTROTER” Guest House located”, where we cordially invite you all year round!

Planty Park…Planty

Po wyczerpującym dniu pełnym zwiedzania krakowskich zabytków i innych atrakcji turystycznych, warto odwiedzić Planty.

Niezależnie od pory roku możemy podziwiać jego uroki zarówno w dzień jak i po zmroku. Miejsce pełne zieleni pozwoli nam będąc w ścisłym centrum miasta przenieść się do parku pełnego drzew, kwiatów i wszelkiej zieleni.

Koniecznie odwiedźcie Planty!

 

After the exhausting day of sightseeing of Krakow’s monuments and other tourist attractions, you can visit Planty.

Regardless the season, we can admire its charms both during the day and after dark. A place full of greenery will allow us being in the city center to move to a park full of trees, flowers and greenery all.

Be sure to visit Planty!

Beauty of nature…Piękno natury

Wiosna i lato to czas kwitnących kwiatów i wyrastania pięknej zieleni zarówno w ogrodach jak i naszych domowych doniczkach.

Kraków również oferuje nam możliwość podziwiania natury między innymi przy krakowskich Plantach w centrum miasta bądź w parkach miejskich, których jest tutaj wiele.

natura1 natura2 natura3 natura4

Spring and summer are the time of blooming flowers and beautiful greenery grow up both in the gardens and our home pots.

Krakow also offers us the opportunity to enjoy nature, among other things, the Planty Park in the city center or in the numerous city parks in other parts of Krakow.

The Planty Park… Planty…

The Old Town in Krakow is surrounded by the Planty park, which was founded in the place of the city walls. Nowadays we can’t imagine the Old City without this park. We can find green plants, peace and animals right in the heart ok Krakow. Each one of us at least once in our lifes should take a walk here, see this beautiful place.

Stare Miasto w Krakowie otoczone jest Plantami, które powstały w miejscu dawnych murów miejskich. Obecnie nie możemy sobie wyobrazić Starego Miasta bez Plant. Możemy znaleźć tu zieloną roślinność, spokój oraz zwierzęta w samym środku Krakowa. Każdy z nas powinien choć raz w życiu pójść na spacer Plantami i zobaczyć to piękne miejsce.

„Flowers… Kwiaty…”

These are things which make spring and summer so great and beautyful. When they show up everything become colorful. Flowers are the smell of the heat. We give them as a gift cause they are so nice to look at.

Właśnie one sprawiają, że wiosna i lato są tak cudowne i piękne. Kiedy tylko się pojawiają wszystko zaczyna nabierać kolorów. Kwiaty są zapachem ciepła. Dajemy je jako prezenty, ponieważ tak dobrze się na nie patrzy.

„The spring awakeness… Przebudzenie wiosny…”

February is ending, we should feel the winter in the air outside our homes. So far this winter is very warm. Nature began to wake up. Grass, trees, even birds with their songs want to tell us „the spring is comming to town”.

Luty powoli się kończy, powinniśmy czuć zimę w powietrzu poza naszymi domami. Jak dotąd zima jest bardzo ciepła. Natura zaczęła się przebudzać. Trawa, drzewa, a nawet ptaki z ich śpiewem starają się nam powiedzieć „Wiosna przychodzi do miasta”.

 

The Planty Park… Planty…

The Old Town in Krakow is surrounded by the Planty park, which was founded in the place of the city walls. Nowadays we can’t imagine the Old City without this park. We can find green plants, peace and animals right in the heart ok Krakow. Each one of us at least once in our lifes should take a walk here, see this beautiful place.

Stare Miasto w Krakowie otoczone jest Plantami, które powstały w miejscu dawnych murów miejskich. Obecnie nie możemy sobie wyobrazić Starego Miasta bez Plant. Możemy znaleźć tu zieloną roślinność, spokój oraz zwierzęta w samym środku Krakowa. Każdy z nas powinien choć raz w życiu pójść na spacer Plantami i zobaczyć to piękne miejsce.