Archiwa tagu: Mury obronne

Planty Krakowskie… Planty Park

Planty Krakowskiepark miejski który powstał w 1830 roku,  na miejscu fortyfikacji otaczających miasto: murów obronnych oraz położonej na ich przedpolu fosy i wałów ziemnych.

Planty Park an urban park which was created in 1830, in the place of the medieval fortifications surrounding the city, i.e. on the place of the ramparts and the moat and embankments situated in their foreland .

The Krakow’s Barbican… Krakowski Barbakan…

b3 b1 b2The Gothic-style Barbican built at the end of the 15th century is a fortified building once connected with Krakow’s city walls to protect Kraków’s main entrance to the city. It was connected to the Florian Gate. In the past the Krakow’s Barbican was additionally protected by a 30-meter-wide, deep moat. It’s important to add that this Barbican is one of the three this type buildings still existing in Europe. Today it serves as a tourist attraction and space for exhibitions.

b4 b5b6

Zbudowany pod koniec XV wieku gotycki Barbakan stanowił element struktury obronnej miasta i był połączony z murami miejskimi celem ochrony głównego wjazdu do miasta przez Bramę Floriańską. W przeszłości krakowski Barbakan był  dodatkowo chroniony przez 30-metrową  głęboką fosę.  Istotnym jest, że budynek  jest jednym z trzech tego typu obiektów w Europie zachowanych do dnia dzisiejszego.  Obecnie służy on jako atrakcja turystyczna i miejsce  wystaw.