Archiwa tagu: Main Marke Square

Souvenirs from the Cloth Hall… Pamiątki z Sukiennic

Krakow’s Cloth Hall is a famous spot on the Market Square, where our guests have the opportunity to buy various souvenirs from Poland. The choice is very large – paintings, sculptures of Cracow symbols, amber jewelery – these are just a few examples. You will certainly visit this place while you are in Cracow 🙂

Krakowskie Sukiennice są znanym miejscem na Rynku Głównym, gdzie nasi goście mają okazję kupić różnorodne pamiątki z Polski. Wybór jest bardzo duży – obrazy, rzeźby symboli krakowskich, biżuteria z bursztynu – to jedynie kilka przykładów. Z pewnością odwiedzicie Państwo to miejsce podczas pobytu w Krakowie do którego serdecznie zachęcamy. 🙂

ABOUT CRACOW/ O KRAKOWIE

City of hundred churches… that’s how some people call Krakow and I have to admit there is something in this sentence. Since the baptism of Poland, Krakow as a capital was one of the main catholic centers in our country. Near the Main Square you can find over ten churches, that were built in every architecture style. Main ornaments are the Altarpiece of Veit Stoss and stained glasses made by Stanislaw Wyspianski.

Miasto stu kościołów… właśnie tak niektórzy ludzie nazywają Kraków i muszę się zgodzić z tym zdaniem. Od czasu chrztu Polski, Kraków jako stolica był jednym z głównych ośrodków katolickich w naszym kraju. W pobliżu rynku można znaleźć ponad dziesięć kościołów, zostały wybudowane w każdym stylu architektonicznym. Głównymi zabytkami kościelnymi są Ołtarz Wita Stwosza oraz witraże wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego.

5th Polish Historic Race…5 Historyczny Rajd Polski

Rajd Polski Historyczny ma w swoim założeniu nawiązywać do tradycji Rajdu Polski, a formułą do wyścigów dawnych czasów, czyli jazdy na regularność.

Do rajdu zapraszane są samochody wyprodukowane do 1983 roku, które będą brać udział w jeździe na regularność na trasach historycznych  Rajdu Polskiego.

To impreza która nie zdarza się codziennie – klasyczne pojazdy mogliśmy ujrzeć tego roku na płycie Krakowskiego Rynku Głównego.

rph4 rph3 rph2 rph1

Polish Historic Rally in its assumption refers to the tradition of Polish Rally, and with the racing formula it refers to the old days  – that was driving for regularity .

To the race there are invited cars that were produced before 1983,. They will take part in the driving for regularity on routes of the Polish Historical Rally .

It’s an event that does not happen every day – classic vehicles we could havw see this year on the board of the Krakow Main Market Square.

„Santa Claus… Święty Mikołaj”

„You better watch out, you better not cry, better not pout, I’m telling you why, Santa Claus is comming to town…” On 6th December as usual Krakow was „conquered” by Santa Claus’es. Instead of sleighs they were riding on motorcycles. The Main Square was white and red and you could hear jolly „hohoho” from every corner.

„You better watch out, you better not cry, better not pout, I’m telling you why, Santa Claus is comming to town…” Słowa tej piosenki najlepiej oddają atmosferę wydarzenia z 6 grudnia. Kraków jak zwykle został „podbity” przez Świętych Mikołajów. Ci jednak zamiast sań dosiadali motorów i skuterów. Cały rynek wypełnił się czerwienią i bielą a wesołe „hohoho” dobiegało z każdego rogu.

Eros in Krakow… Eros w Krakowie

The sculpture "Eros Bednato" in Krakow... Rzeźba "Eros spętany" w Krakowie
The sculpture „Eros Bednato” in Krakow… Rzeźba „Eros spętany” w Krakowie

Do you know what presents sculpture of very big head on the Main Marekt Square? This is a gift for Cracow from famous polish sculptor Igor Mitoraj. The art called „Eros Bendato” shows the Greek God of Love. Until 2005 it is one of the most characteristic attractions on the Main Square in Krakow.

The sculpture "Eros Bednato" in winter... Rzeźba "Eros spętany" zimą
The sculpture „Eros Bednato” in winter… Rzeźba „Eros spętany” zimą

Czy wiesz, co przedstawia rzeźba bardzo dużą głowę na Rynku Głównym? To jest prezent dla Krakowa od słynnego, polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja. Dzieło nazywa się „Eros Bendato” („Eros spętany”) i przedstawia greckiego boga miłości. Od roku 2005 jest jednym z najbardziej charakterystycznych atrakcji na Rynku Głównym w Krakowie.