Archiwa tagu: Lake Zakrzówek

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Panu Twardowskim

Twardowski pracował nad wynalezieniem kamienia filozoficznego, który umożliwiłby przemianę wszystkiego w złoto, odmładzał i leczył choroby. W zamian za spełnienie wszystkich życzeń, podpisał cyrograf z diabłem, któremu miał w Rzymie ofiarować duszę. Dzięki pomocy diabła, Twardowski między innymi miał usypać Pustynię Błędowską. Co więcej na Zakrzówku Twardowski prowadził szkołę magii i czarnoksięstwa. Tam też doszło do wybuchu, który uformował skałki imieniem naszego bohatera. Pewnego dnia jednak trafił do karczmy o nazwie „Rzym” i diabeł przybył tam po jego duszę. Twardowski jak zobaczył diabła, w mig wskoczył na koguta i wzbił się w niebo. Podobno wciąż siedzi na Księżycu i tęskni za Krakowem.

11416146_1093810213966204_6691129869585557686_n

The Legend of Mister Twardowski

Twardowski worked on the invention of the philosopher’s stone that would allow the conversion of everything into gold, which could return youth and heal diseases. In exchange for the fulfillment of all wishes, he signed a pact with the devil. He offered his own soul to give to the devil in Rome. With the help of the devil, Twardowski created Bledowska Desert. What’s more in  ‚Zakrzowek Twardowski invented school of magic and sorcery. After some time there was an explosion that createed special rocks  named of our hero. One day, by mistake Twardowski came to the inn called „Rome and the devil was waiting there for his soul. Twardowski saw the devil and in a moment jumped on the cock and fly into the sky. Apparently, he is still sitting on the moon and thinking about Krakow.