Archiwa tagu: Kopiec Koścouszki

The Kosciuszko Mound… Kopiec Kościuszki

 

Kopiec Kościuszki kaplica 2One of four Krakow’s mounds. Not the oldest one but probably the most popular. Located in green mountain range in west side of the city. This former austrain citatadel today is a goal of weekend family walks and the memorial of the famous Polish hero of 18th century – Tadeusz Kościuszko. The mound is the best place to take a look of the city; the view is really worth going up the hill.

Kopiec Kościuszki kaplica z góryJeden z czterech kopców krakowskich. Nie najstarszy, ale prawdopodobnie najbardziej popularny. Położony w zielonym paśmie górskim w zachodniej części miasta. Ta była austriackie cytadela dzisiaj jest celem weekendowych rodzinnych spacerów oraz pamiątką słynnego polskiego bohatera XVIII-tego wieku Tadeusza Kościuszki. Kopiec jest najlepszym miejscem, aby spojrzeć na miasto  góry; widok jest naprawdę wart wspięcia się na wzgórze.