Archiwa tagu: flea market

Flea Market…Pchli Targ

pchlitarg pchlitarg1

Flea market is the place where every Sunday on the Market Place in Grzegórzki Disctrict we can move back in time and find ourselves on the exchange of books and antiques. Bazaar is also known beyond the border of our country. People from from all over the world  visit it – both collectors and as well as amateur enthusiasts of the old and attractive things.

Sunday Flea Market at Grzegórzki is a place for everyone – as it can in the usual way more enjoyable Sunday walk

pchlitarg3 pchlitarg2

Pchli targ to miejsce, gdzie w każdą niedzielę na Placu Targowym na Grzegórzkach możemy przenieść się w czasie i znaleźć się na giełdzie książek i staroci. Bazar jest znany również poza granicą naszego kraju, dlatego też odwiedzają go ludzie z różnych stron świata – zarówno zbieracze i kolekcjonerzy, jak również amatorzy-entuzjaści starych oraz atrakcyjnych rzeczy.

Niedzielny Pchli Targ na Grzegórzkach jest miejscem dla każdego – ponieważ może w zwykły sposób uprzyjemnić niedzielny spacer.

 

Pchli targ… Flea market

523163_528933667120531_698718445_nPlac targowy „UNITARG” na Grzegórzkach znany jest także poza granicami kraju, dzięki urządzanej tu w każdą niedzielę giełdzie książek i staroci. Bazar odwiedzają między innymi Anglicy, Francuzi i Niemcy, zarówno kolekcjonerzy, jak i poszukiwacze ładnych, starych przedmiotów, czasem wartościowych, często niemodnych, niepotrzebnych, podniszczonych, sprzedawanych po niskich cenach. Na giełdzie, w każdą niedzielę, starocie i czasopisma oferuje około 1000 sprzedających, z czego 300 to osoby, posiadające stałą rezerwację miejsca.

Marketplace UNITARG” on Grzegórzki is very popular in Poland but also known outside the country, thanks to the flea market  of books and antiques every Sunday. Bazaar visits, among others, the British, French and Germans, both collectors and seekers of nice, old objects, sometimes valuable, often outmoded, useless, battered, sold at low prices. On the stock market, every Sunday, antiques and magazines offers about 1,000 sellers, of which 300 are people with permanent seat reservation.

Shopping in Krakow… Zakupy w Krakowie

 

3 1

In the Krakow you can buy a lot of old things from last decades. So called Flea Market is one of best place to touch the history of Krakow. This vent is available couple times in the year on the Main Market Square and every Sunday in Grzegorzki District nearby Market Hall. Many of people sell old paintings, furniture, porcelain and many other… It is an amazing opportunity to buy something priceless for your apartament, as a present from Krakow or just because it’s beautiful.

4 2 5

W Krakowie można kupić wiele starych rzeczy z minionych dekad. Tzw. targ staroci jest jednym z najlepszych miejsce poczucia historii Krakowa … Wydarzenie odbywa się kilka razy w roku na Rynku Głównym oraz w każdą niedzielę w dzielnicy Grzegórzki obok  Hali Targowej. Wiele osób sprzedaje stare obrazy, meble, porcelanę i wiele innych … Jest to niesamowita okazja, aby kupić coś bezcennego dla mieszkania, jako prezent z Krakowa lub po prostu dlatego, że jest piękne.