Archiwa tagu: Dolina Bolechowicka

The Krakow Valleys Landscape Park… Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

The Bolechowicka Valley... Dolina Bolechowicka
The Bolechowicka Valley… Dolina Bolechowicka

The Krakow Valleys Landscape Park is a protected landscape area. It is located in Lesser Poland, north-east of Krakow. The park has an area of over 20 000 ha. The park includes the valley gorges, karst formations and numerous streams. It consists of 7 large valleysKluczwody Valley, Bolechowicka Valley, Kobylanska Valley, Bedkowska Valley, Szklarki Valley, Racławki Valley and Eliaszowki Valley and also several smaller valleys. In the park there are also 5 natural reserves as well as many historic castles and ruins. This is a great place for hiking, biking and rock climbing.

The Kluczwody Valley.. Dolina Kluczwody
The Kluczwody Valley.. Dolina Kluczwody

Park Krajobarazowy Dolinki Krakowskie to obszar chronionego krajobrazu. Znajduje się on w województwie małopolskim na północny-wschód od Krakowa. Park ten ma powierzchnię ponad 20 000 ha. Na terenie parku znajdują się doliny jarowe, krasowe formy skalne oraz liczne potoki. Składa się on z 7 dużych dolin Kluczwody, Bolechowickiej, Kobylańskiej, Będkowskiej, Szklarki, Racławki i Eliaszówki oraz kilku mniejszych dolinek. W parku jest również 5 rezerwatów przyrody a także wiele zabytkowych zamków i ruin. Jest to świetne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej a także wspinaczki skałkowej.

The Kobylanska Valley... Dolina Kobylańska
The Kobylanska Valley… Dolina Kobylańska

Bolechowicka gate… Brama Bolechowicka

The view of the Bolechowicka Gate... Widok na Bramę Bolechowicką
The view of the Bolechowicka Gate… Widok na Bramę Bolechowicką

15 km away of Krakow there is the Bolechowicka Valley located. It is one of valleys that make up Krakow Valleys Landscape Park. One of the most interesting rock formation in that valley is Bolechowicka Gate. Bolechowicka Gate is made up of two limestone. Both stones are about 30 m in height. The eastern one is called Pillar of Abazy and the western one is known as Pillar of the Penitents. Both rocks are made ​​available for rock climbing. Bolechowicka Gate is part of the nature reserve Bolechowicki Gorge. Near Bolechowicka Gate there is a source karst of stream Bolechówka which is the natural monument.

The Pillar of Abazy... Filar Abazego
The Pillar of Abazy… Filar Abazego

15 km od Krakowa znajduje się Dolina Bolechowicka. Jest to jedna z dolin jakie składają się na Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Jedną z najciekawszych formacji skalnych znajdujących się na terenie doliny jest Brama Bolechowicka. Składa się ona z dwóch skał wapiennych. Obie mają ok 30 m wysokości. Wschodnia nosi nazwę Filaru Abazego a zachodnia jest nazywana Filarem Pokutników. Obie skały są udostępnione do wspinaczki skałkowej. Brama Bolechowicka jest częścią rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki. W pobliżu tych skał znajduje się źródło krasowe potoku Bolechówka, które jest pomnikiem przyrody.

Bolechowicka Valley… Dolina Bolechowicka

Bolechowicka Gate - entrance to the Valley... Brama Bolechowicka - wejście do Doliny
Bolechowicka Gate – entrance to the Valley… Brama Bolechowicka – wejście do Doliny

The Bolechowicka Valley is located only 15 km away from Krakow. It is a part of Krakow Valleys Landscape Park. Entrance to the Valley is formed by two calcareous pillars, both have a height of 30 m. The western one is called Pillar of the Penitents and the eastern is known as Abazy’s Pillar. The Valley is relatively short. It is only 1.5 km long but it is really picturesque due to many amazing rock formations which can be found there. All of these rocks are available for climbing. In the depths of the Valley there is also two-staged waterfall.

IMG_4122
Pillar of the Penitents… Filar Pokutników

Dolina Bolechowicka znajduje się 15 km od Krakowa. Jest ona częścią Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do doliny stanowią dwie wapienne skały o wysokości 30 m. Zachodnia nazywana jest Filarem Pokutników natomiast wschodnia to Filar Abazego. Dolina jest względnie krótka gdyż ma zaledwie 1,5 km długości lecz jest bardzo malownicza ze względu na liczne formacje skalne. Wszystkie te skały są dostępne do wspinaczki. W głębi doliny znajduje się ponadto dwustopniowy wodospad.