Archiwa tagu: deszcz

„It’s raining day… Deszczowy dzień…”

It’s raining day... allelujah it’s raining day… To be honest, most of us hates rain, dark days, cold, but when it’s spring we have to be ready for every possible weather. Let’s try to find some positivies some beauty and try to enjoy life even while it’s raining. At last everyone can just… I don’t know maybe „Singin’ in the rain, just singin’ in the rain…”

It’s raining day... allelujah it’s raining day… By być szczerym, większość z nas nie cierpi deszczu, ciemnych dni, zimna, ale podczas wiosny musimy być przygotowani na każdą możliwą pogodę. Spróbujmy jednak znaleźć jakieś pozytywy, jakieś piękno i rozkoszować się życiem nawet w deszczowe dni. Koniec końców każdy może… zaśpiewać deszczową piosenką: „Singin’ in the rain, just singin’ in the rain…”

Rainy Krakow… Deszczowy Kraków

Krakow in rainy and cold days also can be interesting. Sometimes it’s necessary to take an umbrella, hot beverage and good mood. Perhaps that’s all what you need to spend time in a pleasant way in every weather in our city 🙂

Kraków w deszczowe i chłodne dni także może być interesujący. Czasami jest konieczne, aby wyposażyć się w parasol, gorący napój i dobry nastrój. Być może to wszystko, co jest potrzebne, aby spędzić mile czas w każdej pogodzie w naszym mieście 🙂