Archiwa tagu: Christmas Market

Christmas Market in Krakow…Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie

As every year, the Christmas Fair has returned to Krakow, which starts on 30 November  and will last until 26 December. On the main square, we can visit over eighty stalls where we have the opportunity to taste  traditional Polish cuisine. In addition, there will be craftsmen creating wooden nativity scenes, painted Christmas balls , decorations, ceramics and wooden toys. This year, apart from the Christmas Fair, the New Year’s Market will take place, which will start on 27 December and end on 6 January.

Jak co roku powrócił do Krakowa Jarmark Świąteczny , który rozpoczyna się 30 listopada i potrwa do 26 grudnia. Na rynku głównym możemy wtedy odwiedzić ponad osiemdziesiąt kramów gdzie mamy okazję skosztować tradycyjną polską kuchnię. Oprócz tego nie zabraknie rzemieślników tworzących drewniane szopki, malowane bombki, ozdoby i stroiki świąteczne, wyroby ceramiczne czy drewniane zabawki. W tym roku poza Jarmarkiem Świątecznym będzie  się odbywał Targ Noworoczny, który zacznie się 27 grudnia , a skończy 6 stycznia.

JT

Christmas Market back in Cracow/ Jarmark Bożonarodzeniowy ponownie w Krakowie

One of Krakow’s traditions is the Christmas Market on the Main Square. This is the perfect time to go out with your family or friends for the mulled wine of Galician, grilled oscypek for a traditional bubble. Everyone who visits Krakow at this time knows this place 

Jedną z krakowskich tradycji jest jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym. To doskonały moment na wybranie się z rodziną czy znajomymi na grzańca galicyjskiego, grilowanego oscypka na po tradycyjną bombkę. Każdy kto odwiedza Kraków w tym czasie zna to miejsce 

PN

Christmas Market in Krakow/ Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie

One of Krakow’s traditions is the Christmas Market on the Main Square. This is the perfect time to go out with your family or friends for the mulled wine of Galician, grilled oscypek for a traditional bubble. Everyone who visits Krakow at this time knows this place 

Jedną z krakowskich tradycji jest jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym. To doskonały moment na wybranie się z rodziną czy znajomymi na grzańca galicyjskiego, grilowanego oscypka na po tradycyjną bombkę. Każdy kto odwiedza Kraków w tym czasie zna to miejsce 

PN

Today afternoon at Christmas Market… Cracow Carol Dziś wieczorem na Jarmarku Bożonarodzeniowym… Kolęda Krakowska… Małe Słowianki…

Małe Słowianki… Kolęda Krakowska… 08.12.2017

Today afternoon at Christmas Market… Cracow CarolDziś wieczorem na Jarmarku Bożonarodzeniowym… Kolęda Krakowska…Małe Słowianki…

Opublikowany przez Globtroter Krakow na 8 grudnia 2017

Christmas Market… 2017… Jarmark Bożonarodzeniowy

pierniczki na Jarmarku Bożonarodzeniowym

Christmas Market at Main Square….Jarmark Bożonarodzeniowy w Rynku…

Opublikowany przez Globtroter Krakow na 26 listopada 2017

Christmas Market… Jarmark Bożonarodzeniowy

Każdego roku w dniach 27.11 – 06.01 na krakowskim rynku odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Każdy z nas może na nim zakupić przeróżne świąteczne ozdoby, niecodzienne słodkości oraz inne dekoracje zgodne z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Jest to miejsce gdzie zasmakujemy wspaniałego jedzenia, rozgrzewającego wina z przyprawami korzennymi i znajdziemy mnóstwo świątecznych prezentów.

Nie może Was tam zabraknąć!

jarmark1 jarmark2

Each year between 27th November and 6th January on the Krakow Main Market Square there is Christmas Market taking place.

Each of us can purchase various Christmas decorations, unusual sweets and other decorations in line with the theme of Christmas. It is a place where you can taste great food, warming wine with spices and find a lot of Christmas presents.

You can not miss it!

jarmark3 jarmark4

Christmas Market… Jarmark Bożonarodzeniowy

Very soon, in a couple of days on the Main Market will appear Christmas Market. The most characteristic place of Krakow will change into area full of delicious food, hot wine and beautiful souvenirs. If you visit us in the next weeks you should definitely feel this atmosphere. If not, we invite you to visit us next time 🙂

Już niedługo, w ciągu kilku dni na Rynku Głównym pojawi się Jarmark Bożonarodzeniowy. Najbardziej charakterystyczne miejsce w Krakowie zamieni się w przestrzeń pełną pysznego jedzenia, grzanego wina i pięknych pamiątek. Jeśli odwiedzisz nas w najbliższych tygodniach, powinieneś poczuć tę atmosferę.  Jeśli nie, zapraszamy do odwiedzenia nas następnym razem 🙂

The Christmas atmosphere in Krakow… Atmosfera świąt w Krakowie

 

3 1 2Every year during winter time there appears in Krakow a wonderful Christmas Market. You can taste here the traditional Polish cuisine, drink hot wine or buy a souvenir for family, friends. The tradition of the Christmas Market become more memorable and magic if you spend your time in beautiful scenery of  Krakow’s Main Square.

6 4 5Co roku w okresie zimowym pojawia się w Krakowie wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy. Tutaj można spróbować tradycyjnej kuchni polskiej, wypić grzane wino lub kupić pamiątki dla rodziny, przyjaciół. Tradycja Jarmarku Bożonarodzeniowego staje się bardziej niezapomniana i magiczna, jeśli spędzasz czas w pięknej scenerii Rynku Głównego.