Archiwa tagu: bramy

Gates of Krakow… Bramy Krakowa

Strolling through the historic area of Krakow you can see many interesting architectural elements gates. We encourage you to pay attention also to this beautiful side of the city 🙂

Spacerując przez zabytkowe tereny Krakowa można ujrzeć wiele ciekawych elementów architektury – bramy. Zachęcamy do zwracania uwagi także na tę piękną stronę miasta 🙂

Antique doors and gates… Zabytkowe drzwi i bramy

 

1 2 3 4 5Today we present a couple of pictures from Krakow streets showing antique doors and gates. Many of them are gothic, renaissance or baroque. In every was happening different story which you can try to discover. We encourage you to sightsee Krakow in many small streets that are not included in city guides. The best way to see something incredible in our city is to get lost 🙂

6 7 8 9 10Dzisiaj prezentujemy wam kilka zdjęć z ulic Krakowa prezentujących zabytkowe drzwi i bramy. Wiele z nich jest wybudowane w gotyckim, renesansowym i barokowym stylu. Z każdą wiąże się inna historia, którą możecie spróbować odkryć. Zachęcamy do zwiedzania Krakowa, na wielu małych i nieuwzględnionych w przewodnikach miejskich ulicach. Najlepszym sposobem, aby zobaczyć coś niesamowitego w mieście jest zgubienie się 🙂