Archiwa tagu: autumn

Kraków…Październikowy ranek w naszym ogrodzie… Cracow…October morning in our garden…

Październikowy ranek w naszym ogrodzie… October morning in our garden…

Cracow…this morning in our garden….Kraków… dziś rankiem w naszym ogrodzie…

Opublikowany przez Globtroter Krakow Piątek, 18 października 2019

Autumn in Poland…Polska jesień

Gdy przychodzi koniec miesiąca września mamy możliwość podziwiać uroki natury które daje nam jesień.

Jest to wyjątkowy czas pojawiania się kolorowych liści na drzewach i częstych opadów deszczu. Jesienne spacery po parkach i w miejscach z zielenią to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu o tej porze roku.

jesien4 jesien3

When the end of the month of September comes, we have the opportunity to admire the beauty of the nature, which gives us a fall.

This is a special time of appearance of colored leaves on the trees and frequent rainfall. Autumn walks in parks and in places with greenery is the perfect way to spend free time at this part of year.

jesien2 jesien1

Last signs of autumn.. Ostatnie oznaki jesieni

It’s November, full of autumn climat… When we decide to visit parks or go outside the city we can see beautiful symphony of colours. There are still leaves on the trees here. This is probably the last call to admire the view. Later we will be waiting for white, snowy perspective of winter 🙂

Mamy listopad, pełen jesiennego klimatu… Kiedy zdecydujemy się odwiedzić park lub udać się poza miasto, zauważymy piękną symfonię kolorów ponieważ nadal obserwujemy liście na drzewach. Prawdopodobnie jest to ostatni dzwonek, aby podziwiać te widoki. Później będziemy już czekać na białą, śnieżną perspektywę zimy 🙂

Misty Krakow… Mglisty Krakow

During the last walk we have seen Krakow in a little bit different look – misty and magical. In autumn it’s very popular phenomenon. We encourage you to try to find time for it in your morning routine.

Podczas ostatniego spaceru mieliśmy okazje zobaczyć Kraków w nieco innej odsłonie mglisty i magiczny. Jesienią jest to bardzo popularne zjawisko. Zachęcamy, aby spróbować znaleźć na to czas w trakcie porannych czynności.

Polska Jesień – Polish Autumn

Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.

Autumn – one of the four main seasons in nature, characterized by moderate air temperatures with decreasing mean daily, and (in the case of Polish) relatively high in annual atmospheric precipitation. In the world of plants and animals is a period of stockpiling for the winter.

 

autumn in Cracow… jesień w Krakowie…

Autumn is coming… Nadchodzi jesień

mariacki annyHave you already been to Krakow? And in the autumn? It’s an interesting season to spend nice time in the neighbourhood not only monument but also beautiful, full of colours nature and perfect opportunity for a long walks through historical city Krakow. We hope you will visit us in Globtroter Guest House during your free time.

bernardyn ujByłeś już w może Krakowie? A jesienią? To ciekawy okres na spędzenie miło czasu w otoczeniu nie tylko zabytków, ale również pięknej, pełnej kolorów natury i doskonała okazja na długie spacery przez historyczne miasto Krakowa. Mamy nadzieję, że odwiedzisz nas w Globtroter Guest House w czasie wolnym.