Archiwa tagu: architecture

Church of Holy Cross… Kościół Św. Krzyża…

Kościół Świętego Krzyża jest jednym z najpiękniejszych zabytków polskiej architektury ceglanej. Jego umiejscowienie pośród zieleni zdobiącej Planty również dodaje mu uroku. Obiekt ten jest jednym z wielu znajdujących się w Krakowie budowli utrzymanej w stylu gotyckim, który zachował się przez wiele wieków – aż do dnia dzisiejszego.

Pomimo że jest jednym z wielu zabytkowych kościołów, nadal jest motywem wielu publikacji w krakowskich gazetach i przewodnikach.

Church of the Holy Cross is one of the most beautiful Polish brick architecture. His location among greenery adorning the Planty Park also adds to its charm. It is one of many buildings located in Krakow maintained in the Gothic style that has survived for many centuries – until today.

Although it is one of the many historic churches, is still a theme of many publications in the city’s newspapers and guidebooks.

The art of the detail… Sztuka szczegółu

7 1 2 3Today we want to draw your attention to many architectural details in the buildings and on the streets of Krakow. It’s worth seeing them properly to be able to recognise many styles of art in Krakow. It’s also interesting part of visiting new places because you can admire fascinating work of people from past centuries. They are not living now but their art is still among us.

6 4 5Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na wiele szczegółów architektonicznych w budynku i na ulicach Krakowa. Warto im się dobrze przyjrzeć, aby rozpoznać wiele stylów sztuki w Krakowie. Jest to także interesująca część zwiedzania nowych miejsc, ponieważ można podziwiać fascynującą pracę ludzi z minionych wieków. Nie żyją  oni teraz, ale ich sztuka jest wciąż wśród nas.