Wszystkie wpisy, których autorem jest Marek Świerad

Dzień Transportu w Krakowie / Transport Days in KRAKOW

21 września w Krakowie odbyły się Dni Transportu, których główną ideą jest szerzenie wiedzy o rynku transportowym w Polsce w sposób dostosowany do wieku odwiedzających jedną z 3 lokalizacji festiwalu. Pośród licznych atrakcji wymienić można m.in.: pokazy służb ratowniczych, warsztaty z programowania tras pociągów, symulatory wirtualnej jazdy autobusem i bolidem wyścigowym oraz wiele szkoleń i konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie. Jednak największą atrakcją był przejazd zabytkowym pociągiem na trasie Kraków Główny – Kraków Płaszów oraz parada lokomotyw.

 

September 21st the Transport Days took place in Krakow. It’s main idea was to spread knowledge about transport in Poland in a form adopted to the age of all participants. Among noumerous attractions visitors could see demonstration of emergency services, programming train routes workshops, virtual simulaton of bus and race driver and many lessons and contests concerning security in transport. However, the most spectacular part of this festival were travel on a historic train on the route Kraków Glówny – Kraków Płaszów and parade of locomotives.

Krakowski marsz jamników/ Krakow Dachshunds March

Zakończył się jubileuszowy 25. Marsz Jamników. Tradycyjnie właściciele czworonogów spotkali się pod Barbakanem, skąd punktualnie w samo południe w jamniczym pochodzie wyruszyli ze swoimi pupilami na Rynek Główny.

Na uczestników czekały liczne atrakcje: przemarsz przy dźwiękach orkiestry spod Barbakanu na Rynek Główny, jamniczy konkurs z nagrodami, a na Rynku bezpłatne porady psich ekspertów i bezpłatne usługi dla psiaków.

Kolejny raz podczas marszu można było pomóc bezdomnym psiakom ze schronisk i przytulisk. Na scenie swój finał miała akcja „Pieskie życie zmieniamy na dobre!”

The jubilee 25 March of Dachshunds ended. Traditionally, the four-legged owners met at 11.45 near the Barbican, from where punctually at noon in the dachshund went with their pets to the Main Square.

Numerous attractions awaited the participants: a march to the sounds of the orchestra from the Barbican to the Main Square, a dachshund competition with prizes, and free expert advice from dogs and free services for pooches on the Market.

Once again during the march you could help homeless dogs from shelters and shelters. The action „Dog life is changing for good!” Had its final on stage

Cracow… Main Square… Lajkonik’s scouts show by ZPiT „Krakowiacy”…. Kraków… Rynek … Pokaz harców Lajkonika w wykonaniu ZPiT „Krakowiacy”.

Cracovia Danza – dziś na Rynku Głównym / Today on the Main Market Square (vol. 3)

Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz harców Lajkonika w wykonaniu ZPiT „Krakowiacy”.Cracow… Main Square… today just before noon…Lajkonik's scouts show by ZPiT "Krakowiacy".

Opublikowany przez Globtroter Krakow Poniedziałek, 16 września 2019

Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…
Pokaz harców Lajkonika w wykonaniu ZPiT „Krakowiacy”… upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat…
Cracow… Main Square… today just before noon…
Lajkonik’s scouts show by ZPiT „Krakowiacy”.,.commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.

Cracow… medieval dance show performed by the „Cracovia Danza” Court Ballet….Kraków… Pokaz tańców średniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego

 

 

 

Cracovia Danza – Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat /Early medieval dance show, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.

Cracow… Main Square… today just before noon…Early medieval dance show performed by the "Cracovia Danza" Court Ballet, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza", upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat

Opublikowany przez Globtroter Krakow Poniedziałek, 16 września 2019

Cracow… Main Square… today just before noon…Early medieval dance show performed by the „Cracovia Danza” Court Ballet, commemorating the fatal shot by a Mongolian sniper, 800 years ago.
Kraków… Rynek dziś tuż przed południem…Pokaz tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, upamiętniający śmiertelny strzał mongolskiego snajpera sprzed 800 lat

 
 

XVII Dumpling’s Festival at Small Market… XVII Festiwal pierogów na małym rynku

Kto nie poznał smaku pierogów nie wie, jak smakuje Polska! 14-18 sierpnia na krakowskim Małym Rynku odbył się XVII Festiwal Pierogów, na którym jak co roku można spróbować tego tradycyjnego dania w wykonaniu najlepszych restauratorów w mieście. Tegorocznym zwycięzcą konkursu na najlepsze ruskie okazał się Przypiecek krakowski 24h (ul. Sławkowska 32). Nagroda publiczności przypadła lokalowi Tomasza 20 Resto Bar (ul. Św. Tomasza 20). Poza klasycznym łasuchowaniem organizatorzy przygotowali również warsztaty lepienia i ciekawy program artystyczny.

Who didn’t try dumplings does not know how Poland tastes like! On 14-18 August Dumpling’s Festival took place at Small Market in Cracov. As every year, you could taste this traditional polish dish made by the best restaurants in one place. During this edition Przypiecek krakowski 24h (Sławkowska 32) won the jury’s first prize and Tomasza 20 Resto Bar (Tomasza 20) won the audience award. Despite tasting different facings organisers prapared culinary workshops and artistic programme.

43. Międzynarodowe targi sztuki ludowej

Dla Krakowa sierpień znaczy jedno – tym razem już 43 z kolei Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Na Rynku Głównym rozbrzmiewa muzyka regionalna, zespoły profesjonalne i nie tylko prezentują swoje stroje oraz taneczny kunszt a na tych, którzy chcieliby zabrać kawałek tego klimatu ze sobą do domu czeka wiele stoisk z barwnymi bibelotami i zmyślnymi kreacjami.

Zespół Regionalny "Rombań" z Chyżnego… Kraków… Rynek Główny

Cracow… Main Square…"Rombań" Regional Group from Chyżne43rd International Folk Art Fair… Jabłonka Region Celebration…Kraków… Rynek Główny…Zespół Regionalny "Rombań" z Chyżnego43.Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej… Święto Gminy Jabłonka08.08.2019…

Opublikowany przez Globtroter Krakow Czwartek, 8 sierpnia 2019

For Cracov August means only one thing –  the annual 43rd International Folk Art Fair during wich the Main Square is bustling with lively folk music performed by professional and amateur groups alike dressed in radiant, colourful outfits and dancing to their hearts’ content. For those who fancy taking a piece of that atmosphere back home await many stalls selling wonderful local merchandise and original designs alike.

Święto flagi Krakowa / Cracow’s flag day

We wtorek, 5 czerwca w Krakowie odbyło się Święto Miasta i Flagi Krakowa. Ten dzień to rocznica nadania Krakowowi przywileju lokacyjnego w 1257 roku. Wielu ludziom biało-niebieskie barwy flagi miasta błędnie kojarzą się z tematyką religijną. W rzeczywistości kolor biały oznacza czystość, natomiast niebieski rzekę Wisłę, która przepływa przez miasto. W dniu tym szkoły, instytucje państwowe, komunikacja miejska oraz domy udekorowane zostały w barwy miasta, a sami mieszkańcy dostali 3 tysiące chorągiewek.

Cracow Flag Day… Święto Flagi Krakowa
Cracow Flag Day... Święto Flagi Krakowa
Cracow Flag Day… Święto Flagi Krakowa

On Tuesday, of 5 June Cracow flag’s day took place in the city. This day is an anniversary of granting Cracow a foundation charter for a new town in 1257 year. Many people incorrectly associate white-blue colours of the flag of the city with the religious subject matter. In fact the white colour means the purity, blue the Vistula River which is flowing through the city. Schools, state institutions, the public transport and houses were decorated into colours of the city, also tourists and citizens got 3 thousand flags.

Cracow Flag Day... Święto Flagi Krakowa
Cracow Flag Day… Święto Flagi Krakowa

WB

Wielka parada smoków – 2 dzień / The great Dragon Parade – 2nd day

Po sobotnim widowisku na Wiśle, w niedzielę wielka parada miała miejsce w centrum miasta.
Niczym bohaterowie powieści Juliusza Verne’a „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” mieliśmy okazję spotkać się z różnorodnością kultur na wszystkich kontynentach.

After the Saturday spectacle on the Vistula, on Sunday a big parade took place in the city center.
Like the heroes of Jules Verne’s novel „In Eighty Days Around the World”, we had the opportunity to meet the diversity of cultures on all continents.

MM

Wielka parada smoków / The great Dragon Parade

1 i 2 czerwca w Krakowie odbywa się 19 edycja Parady Smoków.
Tym razem za inspirację dla smoczych postaci, które biorą udział w Paradzie, posłuży powieść Juliusza Verne’a „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”.
Parada Smoków w Krakowie organizowana jest od 2000 roku. „Smocza impreza” już na stałe wpisała się w kulturową mapę Krakowa. Wydarzenie przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale i tysiące miłośników smoków z całej Polski i świata. To doskonała rozrywka zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

On the 1st and the 2nd of June, the 19th edition of the Dragon Parade takes place in Krakow.
This time, the inspiration for the dragon characters who take part in the Parade will be the novel by Juliusz Verne „In eighty days around the world”.
The Dragon Parade in Krakow has been organized since 2000. „Dragon’s event” has become a permanent part of the cultural map of Krakow. The event attracts not only residents of the city, but also thousands of dragon lovers from all over Poland and the world. This is excellent entertainment for both children and adolescents as well as adults.

MM