Krakowski marsz jamników/ Krakow Dachshunds March

Zakończył się jubileuszowy 25. Marsz Jamników. Tradycyjnie właściciele czworonogów spotkali się pod Barbakanem, skąd punktualnie w samo południe w jamniczym pochodzie wyruszyli ze swoimi pupilami na Rynek Główny.

Na uczestników czekały liczne atrakcje: przemarsz przy dźwiękach orkiestry spod Barbakanu na Rynek Główny, jamniczy konkurs z nagrodami, a na Rynku bezpłatne porady psich ekspertów i bezpłatne usługi dla psiaków.

Kolejny raz podczas marszu można było pomóc bezdomnym psiakom ze schronisk i przytulisk. Na scenie swój finał miała akcja „Pieskie życie zmieniamy na dobre!”

The jubilee 25 March of Dachshunds ended. Traditionally, the four-legged owners met at 11.45 near the Barbican, from where punctually at noon in the dachshund went with their pets to the Main Square.

Numerous attractions awaited the participants: a march to the sounds of the orchestra from the Barbican to the Main Square, a dachshund competition with prizes, and free expert advice from dogs and free services for pooches on the Market.

Once again during the march you could help homeless dogs from shelters and shelters. The action „Dog life is changing for good!” Had its final on stage

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *