Collegium Maius…Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Maius jest najstarszym budynkiem Akademii Krakowskiej. Mieści się on na rogu ul. Jagiellońskiej i św. Anny w Krakowie.

Jest zbudowany z kamienia oraz cegły i posiada gotyckie szczyty na swojej fasadzie. Na jego dziedzińcu którego obiega wsparty na krużgankach ganek możemy zobaczyć starą studnię.

Collegium Maius zostało  przeznaczone na siedzibę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Collegium Maius is the oldest building of the Krako Academy. It is located on the corner of Jagiellońska and St. Anne Street in Krakow.

It is built of stone and brick and has a Gothic peaks on its facade. At the courtyard of the orbits leaning on the porch of the cloister we can see the old well.

Collegium Maius has been devoted to the Museum of the Jagiellonian University.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *