Cracow’s Churches…Krakowskie Kościoły… St. Andrew Church.

Kościół św. Andrzeja znajduje się przy ulicy Grodzkiej 56. Zbudowany został latach 1079-1098. Kościół św. Andrzeja zachował do dziś pierwotną bryłę romańską. Został on ufundowany przez palatyna Władysława Hermana, Sieciecha. Od 1318 roku świątynia ta należy do zakonu klarysek, najstarszego krakowskiego klasztoru żeńskiego. Głównie wcześniej kościół miał charakter obronny i takie spełniał zadanie.

img_6075 img_6073 img_6058 img_6055

St. Andrew Church is located on Grodzka 56 street. It was build between 1079 and 1098. This church has retained to this days the original Romanian shape. It was founded by Palatine Wladyslaw Herman, Sieciach. Since 1318 the temple has belonged to the order of poor Clares, Cracow’s oldest female monastery. Earlier the church had a defensive character and fulfilled this task.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *