Taste of communism… Smak komunizmu

 

1One of the most famous points on the culinary map of Krakow is a sausage from „blue Nyska”. Nyska is an old-fashioned car which stays every night (besides Sundays) between 8.00pm an 3.00am near the Kazimierz. Grilled sausage with bum tastes fantastic and attracts tourists and people from many parts of Krakow. This tradition has been continued for 23 year already and probably will stay much longer.

Exact address: Hala Targowa (Market Hall) in Krakow, Grzegórzki Street 4

2

Jednym z najbardziej znanych punktów na kulinarnej mapie Krakowa jest kiełbaska z „niebieskiej Nyski. Nyska to staromodny samochód, który staje co noc (oprócz niedzieli) od 20:00 do 3:00 w nocy obok Kazimierza. Grillowane kiełbaski z bułką smakują fantastyczne i przyciągają turystów i mieszkańców z wielu stron Krakowa. Tradycja ta trwa już od 23 lat i prawdopodobnie pozostanie jeszcze dłużej.

Dokładny adres: Hala Targowa w Krakowie, Grzegórzki 4

Delicious zapiekanki… Pyszne zapiekanki

1

One of Krakow’s cuisine tradition is Polish-style pizza called in Polish „zapiekanka”.  It is very popular type of food in Krakow, served directly from the furnace and associated with the Jewish district Kazimierz. „Zapiekanka” is not the part of the Jewish cuisine but location of the sale of zapiekanka in the heart of this amazing, historical area for sure helps in tasting. If you ask Krakowians what to eat in Kazimierz, except hummus, you will hear „zapiekanka”! 🙂

Location: Kazimierz, Plac Nowy (New Square)

2

Jedną z krakowskich tradycji kulinarnych jest polska pizza czyli ‚zapiekanka’.  Jest ona bardzo popularną formą jedzenia w Krakowie, serwowaną bezpośrednio z pieca i kojarzoną z naszym mieście głównie  z żydowską dzielnicą Kazimierz. Zapiekanka nie pochodzi z kuchni żydowskiej, ale lokalizacja jej sprzedaży w sercu tego wspaniałego, historycznego obszaru na pewno pomaga w degustacji. Jeśli zapytać Krakowian, co jeść na Kazimierzu, oprócz hummusu usłyszysz hasło „zapiekanka”! 🙂

Lokalizacja: Kazimierz, Plac Nowy

Collegium Maius – the oldest building of the Jagiellonian University… Collegium Maius – najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Maius of the Jagiellonian University is the part of the oldest university in the east from Prague. This beautiful red gothic building hides monuments of the Polish history and science development. We invite you to get more information from the link below and discover this part of Krakow’s beauty.

To get more information: http://cracow.travel/guide-to-krakow/let-s-visit/old-town/action,get,id,2888,t,Collegium-Maius-and-Jagiellonian-University.html

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego jest częścią najstarszego uniwersytetu na wschód od Pragi. Ta piękna, wykonana z czerwonej cegły gotycka budowla skrywa zabytki polskiej historii i rozwoju nauki. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym linkiem i odkrycia piękna tej części Krakowa.

Więcej informacji: http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa/collegium-maius

Inconspicuous church on the Main Market… Niepozorny kościółek na Rynku Głównym

1

2

St. Adalbert Church is a small, romanesque tempel. Rebuild many times until today it is the main church on the Main Market Square. Nearby there is St. Mary Church,  but citizens of the Market Square belong to St. Adalbert Church. Today the church is a place of very interesting classical musics concerts. We encourage you to visit it during the stay in Krakow.

3

4

Kościół św. Wojciecha to mała romańska świątynia. Przebudowywany wiele razy do dziś stanowi główny kościół  Rynku. W pobliżu znajduje się Kościół Mariacki, ale mieszkańcy rynku przynależą do św. Wojciecha. Obecnie kościół jest miejscem bardzo ciekawych koncertów muzyki klasycznej muzyczki. Zachęcamy do odwiedzenia podczas pobytu w Krakowie.

Pierogi Festival… Kraków… 11 -15.08.2016

Pierogi Festival just started in cracow….
11-15 August 2016, 10am-10pm…
Pierogi królują w Krakowie od dziś do niedzieli….

„On 15 August, we’ll discover who will be awarded this year’s statuettes of King Casimir the Great and St Jacek with Pierogi, and whether the public and the jury prefer refined flavours and surprising taste combinations or a return to traditional cuisine, dominated by cabbage with mushrooms and potatoes with cottage cheese drizzled with fried onions and pork rind.” (Karnet)

Old Kleparz… Stary Kleparz

Stary Kleparz jest najstarszym placem targowym Krakowa, które działa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego. Jest miejscem wyjątkowym, który pielęgnuje swoją tradycję od wielu lat i zachwyca zarówno stałych klientów jak i odwiedzających go turystów.

Na tym placu targowym znajdziemy wiele produktów spożywczych których używamy na co dzień – od warzyw po owoce i inne.

starykleparz3

 

 

The Old Kleparz  is the oldest marketplace in Krakow , which runs continuously until today. It is a unique place that cherishes its tradition for many years and delights both regular customers and tourists visiting it .

On this market square you can find many food products we use every day – from vegetables to fruit and others .

Krakow’s Gardens… Krakowskie ogrody

kawiarnie1 kawiarnie2

Spędzając każdy kolejny dzień w Krakowie mamy okazje podziwiać nie tylko obiekty historyczne związane z historią zarówno tego miasta jak i całej Polski.

Oprócz powyższych atrakcji mamy okazję spróbować kawy oraz krakowskich wypieków w pięknych, malowniczych ogrodach które czekają nas co kilka kroków na ulicach Rynku Głównego oraz Starego Miasta.

Musicie tego spróbować!

kawiarnie4 kawiarnie3

Spending each day in Krakow, we have the opportunity to admire not only historical objects related to the history of both the city and the entire Poland.

In addition to these attractions we have the opportunity to try coffee and pastries in Krakow’s beautiful landscaped gardens that await us every few steps on the streets of the Market Square and the Old Town.

You should try it!

Iron bars… Kraty

After previous posts about different elements of Krakow’s streets, today we want to present you the iron bars. Many times they recall historic character of the buildings which we don’t recognise. Maybe next time you will get interested and find new attraction? 🙂

Po poprzednich postach na temat elementów architektury krakowskich ulic, dziś chcemy zaprezentować kraty. Często przypominają o historycznym charakterze danego budynku, którego nie dostrzegamy. Może następnym razem zainteresujecie się Państwo którymś budynkiem i odnajdziecie nową atrakcję ? 🙂