The Slowacki theatre… Teatr Słowackiego

Słowacki theater is the biggest theater in Krakow. Built in the place of the former 14th-century church in 1891-1893. At the beginning the theatre used to be a place of the Polish patriotism art. During II World War , the theatre was used by the German troupe. The theatre was Polish again in February 1945.
Building is also worth vistitting  because of the amazing architecture. We can see the influence of the old Polish, French and Austrian architecture.

Teatr Słowackiego jest największym teatrem w Krakowie. Zbudowany został  w latach w 1891-93 w miejscu dawnego kościoła  z XIV wieku. Początkowo było to miejsce prezentacji patriotyzmu. W czasie II wojny światowej teatr objęła niemiecka grupa teatralna. Teatr polski został ponownie uruchomiony  w lutym 1945 roku.
Budynek jest również wart odwiedzenia ze względu na niesamowitą architekturę. Można w niej dostrzec wpływy architektury polskiego baroku, oraz francuskich i austriackich budowli teatralnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *