„Sweets… Słodycze…”

Almost everyone likes them besides the fact this is not the healthiest food for us. Sometimes we just needs to sweet up our day. When we are tired, iritated after hard work we deserve for  sweets. Even if we are on a special diet to loose on weight, sometimes it’s ok to eat a little piece of this sugar treat. Bon Apetit…

Prawie każdy je lubi pomimo, iż nie jest to najzdrowszy rodzaj pokarmu. Niektóre dni po prostu potrzebujemy sobie osłodzić. Gdy jesteśmy zmęczeni, zirytowani po ciężkim dniu pracy zasługujemy na słodycze. Nawet jak jesteśmy na diecie, chcemy zrzucić parę kilogramów, czasem można pozwolić sobie na odrobinę słodyczy. Smacznego…

„Easter… Wielkanoc…”

Every day brings us close to Easter. This the happiest time of the year for Christians and it is a good moment to take a deep breath and charge your batteries for new goals you have to achieve. Delicious food on each table, traditional breakfast, decorated tables… – this are just a few benefits wich are waiting for us. Happy Easter!

Z każdym kolejnym dniem Wielkanoc jest coraz bliżej. To najszczęśliwsze ze świąt dla Chrześcijan oraz dobry moment by złapać oddech i naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają do osiągnięcia. Pyszne jedzenie, tradycyjne śniadania, udekorowane stoły… – to tylko niektóre z dodatków czekających na nas. Wesołego Jajka!

 

„The awakening… Przebudzenie…”

It is long but not too strong winter. Most of us are fed up with cold and snow. However even after the longest night, sun must raise. Let’s be happy because spring is nearer and nearer each day. The nature starts awakening, so we should do the spring cleaning, to celebrate longer days.

May długą ale niezbyt silną zimę. Większość z nas ma już po dziurki w nosie chłód i śnieg. Jednakże nawet po najdłuższej nocy, słonce musi wzejść. Powinniśmy zacząć się cieszyć bo wiosna jest coraz bliżej z każdym dniem. Natura zaczęła się przebudzać, więc my powinniśmy zacząć wiosenne porządki by celebrować coraz dłuższe dni.

 

„Flowers… Kwiaty…”

These are things which make spring and summer so great and beautyful. When they show up everything become colorful. Flowers are the smell of the heat. We give them as a gift cause they are so nice to look at.

Właśnie one sprawiają, że wiosna i lato są tak cudowne i piękne. Kiedy tylko się pojawiają wszystko zaczyna nabierać kolorów. Kwiaty są zapachem ciepła. Dajemy je jako prezenty, ponieważ tak dobrze się na nie patrzy.

Ram’s Cellar… Piwnica pod Baranami

Ram’s Cellar is one of the most popular cafes in Krakow. This is the meeting place of former Krakow’s bohemia. Today we still can feel the spirit of old times on watching artistic cabaret or just drink something. Spending time in this place is especially interesting for those who like to be surrounded by many amazing, old stuffs (easy to notice from the photos). Ram’s Cellar is located on the Main Square in Ram’s tenement.

Piwnica pod Baranami jest jedną z najbardziej popularnych kawiarni w Krakowie. Jest to miejsce spotkań dawnej krakowskiej bohemy. Dzisiaj nadal możemy poczuć ducha dawnych czasów i obejrzeć kabaret artystyczny lub po prostu czegoś się napić. Przebywanie w tym miejscu jest szczególnie interesująca dla tych, którzy lubią otaczać się z wielu niezwykłymi, starymi rzeczami (łatwo zauważyć je na zdjęciach). Piwnica pod Baranami znajduje się przy Rynku Głównym w Kamienicy pod Baranami.

„Cats… Koty…”

Cats… Beautiful creatures, they were sacred animals in Egypt. Almost every Human loves animals and everyone has to admit that cats are pretty, cunning and flexiable creatures. We adore them because of theirs eyes, animal hair and the way cats are fawning. This is my advice: if you have bad day, try to find a cat.

Koty… Piękne stworzenia, były zwierzętami objętymi religijnym kultem w Egipcie. Prawie każdy Człowiek kocha zwierzęta i przyzna, że koty są ślicznymi, cwanymi i giętkimi stworzeniami. Kochamy je za ich oczy, sierść oraz sposób łaszenia. Oto moja rada: jak macie zły dzień, postarajcie się znaleźć sobie kota.