Sukiennice… the Cloth Hall

Sukiennice – handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy (lub składy) najczęściej z suknem (stąd nazwa). Zazwyczaj umieszczano je na środku rynku w europejskich miastach, które leżały na szlakach handlowych.

The Cloth Hall – a commercial building where there used to be stalls (or warehouses), the most common were stalls with cloth (hence the name). Typically, they were placed in the middle of the market in European cities that lay on trade routes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *