Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie… Cracow University of Economics

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna, największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.

Cracow University of Economics State College, the third largest university in Krakow, the second oldest state economic university in Poland, the largest economic university in Poland in terms of the number of students.

Polska kiełbasa… Polish sausages

Polskie kiełbasy mogą być różnego rodzaju. Są one zazwyczaj wykonane z wieprzowiny ale także  wołowiny . Ze względu na warunki klimatyczne , tradycyjnym sposobem produkcji było wędzenie . Od 14 wieku , Polska dominowała w produkcji kiełbas , częściowo dzięki królewskim polowaniom na terenach lasów przekazywanych jako prezenty dla rodziny i zaprzyjaźnionej szlachty. Poszerzona lista beneficjentów takiej hojności królewskiej obejmowała sędziów miejskich , profesorów Akademii i wojewów.

 

Polish sausages, kiełbasa, come in a wide range of styles. Sausages in Poland are generally made of pork, rarely beef. Because of climate conditions, sausages were traditionally preserved by smoking. Since the 14th century, Poland excelled in the production of sausages, thanks in part to the royal hunting excursions across virgin forests with game delivered as gifts to friendly noble families and religious hierarchy across the country. The extended list of beneficiaries of such diplomatic generosity included city magistrates, academy professors, voivodes, szlachta and kapituła.

Medieval Barbican… Średniowieczny Barbakan

Why is Barbican so special and worth-seeing? The Gothic-style built at the end of the 15th century is a fortified building once connected with Krakow’s city walls to protect Kraków’s main entrance to the city. It was directly connected to the Florian Gate and became the part of Royal Route to the Wawel castle. In the past they Krakow Barbican was additionally protected by a 30-meter-wide, deep moat. It’s important to add that Barbican is one of the three this type buildings still existing in Europe. Beside Krakow, the second city in Poland which has this kind of building is Warsaw. Today the construction serves as a tourist attraction and space for exhibitions.

Dlaczego Barbakan jest tak wyjątkowy i wart zwiedzenia? Został zbudowany w stylu gotyckim pod koniec XV wieku i funkcjonował  jako ufortyfikowana brama wjazdowa i główne wejścia do miasta.  Została  podłączona bezpośrednio z Bramą Floriańską i stanowiła część Traktu Królewskiego na Wawel. W przeszłości krakowski Barbakan był dodatkowo chroniony przez szeroką na 30 metrów, głęboką fosą. Należy dodać, że Barbakan jest jednym z trzech tego typu obiektów  wciąż istniejących w Europie. Obok Krakowa, drugim miastem w Polsce, które posiada ten rodzaj budynku jest Warszawa. Budowla dziś służy jako atrakcja turystyczna i miejsce  wystaw.

Sukiennice… the Cloth Hall

Sukiennice – handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy (lub składy) najczęściej z suknem (stąd nazwa). Zazwyczaj umieszczano je na środku rynku w europejskich miastach, które leżały na szlakach handlowych.

The Cloth Hall – a commercial building where there used to be stalls (or warehouses), the most common were stalls with cloth (hence the name). Typically, they were placed in the middle of the market in European cities that lay on trade routes.

Ołtarz Wita Stwosza… Altarpiece of Veit Stoss

Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie – ołtarz Zaśnięcia NMP Kościoła Mariackiego w Krakowie, wykonany w latach 1477–1489 przez przybyłego z Norymbergi rzeźbiarza Wita Stwosza (ok. 1448–1533).

Altarpiece of Veit Stoss the altar of St. Mary of the St Mary’s Basilica in Krakow, constructed in the years 1477-1489 by the famous sculptor Wit Stwosz (Veit Stoss) who came from Nuremberg  (c. 1448-1533).

 

Obwarzanek krakowski

Obwarzanek krakowski jest bardzo podobny do bajgla, nieznacznie większy i z szerszą dziurą w środku.  Jego konsystencja jest gęstsza i bardziej gumiasta. Obwarzanek jest uznawany za przodka bajgla.

Ciasto z którego jest wykonany należy przed procesem pieczenia ugotować. Obwarzanek krakowski jest produktem o chronionym oznaczeniu geograficznym  w Unii Europejskiej.

Obwarzanek krakowski is very similar to a bagel, but a little bit bigger and with a wider hole. Obwarzanek often also have a much denser and ‚chewier’ texture than bagel. The Obwarzanek is acknowledged to be the ancestor of the bagel.

Obwarzanki are members of a class of bread products made from dough that has been boiled before baking. The name comes from the Polish word „to boil,”

Wawel – Wawel Castle

Wawel – królewski zamek, który mieści się w centrum Krakowa. Znajduje się na trasie Małopolskiej drogi św. Jakuba z Lublina i Sandomierza do Tyńca. Ze Wzgórza Wawelskiego do litewskiego Wilna, przez białoruskie Grodno prowadzi Szlak Jagielloński.

Wawel – the royal castle, which is located in the center of Krakow. It is on the routeMalopolska Way of St. James’ that goes from Lublin and Sandomierz to Tyniec. From the Wawel Hill to the Lithuanian Vilnius, trough the Belarusian Grodno leads Jagiellonian trail.

 

Krakowski Barbakan…The Kraków Barbican

Perła wśród krakowskich fortyfikacji,  gotycki Barbakan określany też jako „Rondel” został zbudowany w efekcie nasilających się zagrożeń ze strony Turków, które wzrastały pod koniec XV w.  Dziś odbywają się tutaj turnieje rycerskie, koncerty i wystawy.

The pearl among Kraków’s fortifications, the Gothic Barbican – familiarly referred to as “Rondel” – was built as the answer for the threat of Turkish invasion which increased at the end of the 15th century. Today it is the arena for tournaments of knights, concerts, and exhibitions.

Festiwal Pierogów… Pierogi Festival

Festiwal Pierogów – w dniach 12 – 16 sierpnia 2015 w Krakowie odbył się Festiwal Pierogów.  Pierogi to danie, które pochodzi między innymi z Polski a kucharze traktują to smakowane wyzwanie bardzo poważnie ścigając się kulinarnymi wariacjami smakowymi. W naszym kraju najpopularniejszymi pierogami są pierogi z mięsem, z serem oraz z kapustą i grzybami.

Smacznego !

Pierogi Festival between 12th and 16th August 2015 the Pierogi (Dumplings) Festival took place in Krakow. Pierogi (dumplings) is the dish that comes no only from Poland and chefs treat this challenge very seriously competing in culinary race with flavour variations. In our country the most popular dumplings are dumplings with meat, cheese and cabbage and mushrooms.

Bon Appetit !

Cmentarz Rakowicki… Rakowicki Cemetery

Najstarsza nekropolia Krakowa, założona w 1801-1802 r. na terenie podmiejskiego wówczas Folwarku Bosackiego, w związku z wydanym zakazem pochówków na dotychczas istniejących cmentarzach przykościelnych w obrębie miasta. Teren wykupiły od zakonu Karmelitów Bosych władze austriackie, a koszt urządzenia cmentarza pokryło miasto Kraków i okoliczne gminy. Pierwszy pogrzeb miał miejsce w styczniu 1803 r. Apolonii z Lubowieckich Bursikowej, zmarłej 15 I 1803 r. osiemnastoletniej mężatki. Obecnie znajduje się tutaj 75 tys. grobów.

Rakowicki cementary is the oldest cemetery in Krakow, founded in 1801-1802 at the suburban area of the Bosacki farm. It was issued in connection with the law of non burials on the previously existing churchyard cemeteries within the city. Land was bought from the Order of Carmelites by the Austrian authorities and the cost of arranging the cemetery was covered by the city of Krakow and the surrounding communities. The first burial took place in January 1803 Apolonia Lubowieckich Bursikowej, who died on 15th January 1803, being eighteen years old. Currently, on the cementary we can find 75 thousand graves.