Pałac Pugetów… Palace of Puget Family

z14189114Q,Palac-Pugetow

Pałac Pugetów

Został on zbudowany w latach 1874-1875 na zlecenie Konstantego barona de Puget. Nawiązuje do renesansu francuskiego, stanowi jedyny w Krakowie w pełni zrealizowany pałac miejski.

Trochę historii tego budynku:

  • 1911-1918 – oddział żandarmerii (wówczas na terenie ogrodu wybudowano nowe stajnie dla 44 koni i tylną, dwupiętrową oficynę służącą jako koszary dla 208 ludzi),
  • 1918-1936 – policji konnej i starostwa krakowskiego,
  • 1936-1939 – sądu grodzkiego,
  • 1939-1945 – niemieckiej policji kryminalnej,
  • 1945-1960 – sądu grodzkiego, później powiatowego,
  • 1960-1968 – prokuratury powiatowej i wojewódzkiej,
  • 1968-1970 – urzędu zdrowia,
  • 1971-1991 – miejsce różnych instytucji

Puget Palace

It was built in the years 1874-1875 at the request of Baron Konstanty de Puget. It refers to the French Renaissance and in Krakow is the only fully realized the City Palace.

A little history of this building:

1911-1918 – a branch of the military police (then in gardens built new stables for 44 horses and rear, two-storey outbuilding serving as barracks for 208 men),
1918-1936 mounted police and county of Krakow,
1936-1939 Magistrates court,
1939-1945 the German criminal police,
1945-1960 Magistrates court, later the county,
1960-1968 district and regional prosecutor’s office,
1968-1970 Health Authority,
1971-1991 a venue for various institutions

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *