Krakowskie Sukiennice…Cloth Hall

Krakowskie Sukiennice…Cloth Hall

Ta najstarsza w Polsce galeria handlowa powstała w XIII wieku dzięki królowi Bolesławowi Wstydliwemu, który zdecydował o postawieniu ich dla tutejszych handlarzy. Nowe murowane Sukiennice zostały postawione przez króla Kazimierza III Wielkiego. Niestety w 1555 r. budowla spłonęła. Szybko przystąpiono do jej odbudowy podczas której nadano jej bardziej renesansowy charakter.
Dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa.

This is the oldest shopping mall in Poland that was founded in 13th century thanks to the king Boleslaw Wstydliwy who decided to build it for local merchants. New brick Cloth Hall were raised by the King Kazimierz III Wielki.  Unfortunately,  in 1555 the building burnt down. Quick reconstruction gave it more Renaissance character. Today Cloth Hall is one of  the most recognizable symbols of KraKow

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Pałacu Krzysztoforskim

Na skraju ulicy Szczepańskiej i Rynku Głównego w Krakowie znajduje się Pałac Krzysztofory, pod którym znajduje się wiele piwnic i korytarzy. Według legend jedna z nich ciągnie się pod całym rynkiem aż  do kościoła Mariackiego. Podobno czarnoksiężnik Krzysztof przechowywał w lochach złoto pilnowane przez samego diabła. Pewnego razu odbyło się tam przyjęcie gdzie miał być przygotowany rosół. Młoda kucharka miała już wszystko przygotowane, ale kogut, z którego miał zostać przygotowany obiad, wyrwał się dziewczynie z rąk i uciekł po schodach do piwnicy. Odnalazła koguta w podziemiach i co więcej, okazało się, że jest on diabłem. Obiecał jej, że jeśli daruje mu życie, obdarzy ją złotem pod warunkiem, że ona wracając na górę się nie odwróci. Niestety ciekawość zwyciężyła i skarby zmieniły się w śmieci.

20111002215911_1ae6f46b55c1765fe65fd28522919437

The legend of the Palace Krzysztofory

On the corner of Szczepańska Street and Main Market Square there is located palace Krzysztofory. Under this palace according to the legend there were built a lot of cellars and corridors. One of them extends under the entire Marin Market Square , even until St. Mary’s Church. Due to the rumors wizard Christopher kept in this dungeons gold guarded by the devil himself. Once upon a time in the palace there was planned  a feast. Young cook prepared everything for it, but the rooster, which had to be prepared for a dinner, run off from the girl hands to the basement. She found the rooster in the basement but he turned into a devil who promised her that if she didn’t kill him, he would give her a lot of gold. There was only one condition.  She couldn’t reverse when she was leaving the basement. Unfortunately, curiosity won and the treasures turned into garbage.

 

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

images

Legenda o krakowskim czakramie

Wawel jest miejscem szczególnym dla Polaków, ale również magicznym. Ma to  związek z legendą o czakramie, czyli świętym tajemniczym kamieniem ukrytym na Wawelskim Wzgórzu i będącym źródłem niezwykłej energii. Podobno, kiedyś na początku świata hinduski Bóg Sziwa rzucił siedem magicznych kamieni, w siedem stron świata. Są nimi oprócz Krakowa: Delhi, Mekka, Delfy, Jerozolima, Rzym i Velehrad na Morawach. Pamięć o czakramie wawelskim przetrwała w świętych księgach hinduizmu. Co ciekawe, w sanskrycie hinduskim ‚Wawel‚ znaczy ‚niebo’. Od dawna przyjeżdżali tu hindusi, aby się modlić – dziś wiemy, dlaczego.  Obecnie na Wawel przybywają  ze świata liczni turyści, którzy wierzą w magiczną, oczyszczającą i uzdrawiającą moc czakramu.

The legend of Krakow chakra

Wawel is a special place for Polish people, but it is also magical. It is connected with the legend of chakra, or holy mysterious stone hidden in the Wawel hill, which is extraordinary source of energy. Apparently, once at the beginning of world the Hindu God Shiva threw out seven magical stones, in seven parts of the world. Besided Krakow, they are also located in: Delhi, Mecca, Delphi, Jerusalem, Rome, and Velehrad in Moravia. The memory of Wawel chakra survived in the sacred books of Hinduism. What’s more in Sanskrit Hindu Wawelmeansheaven’. It has long been that Hindus came here to pray we now know why. Currently, many tourists from the whole world come to Wawel. They believe in magic, purifying and healing power of chakra.