Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o krakowskim chłopcu i Dzwonie Zygmunta

Pewnego razu w Krakowie żył sobie chłopiec o imieniu Staś. Ojcem jego był znany powszechnie rzeźbiarz, który miał swój warsztat u stóp Wawelu.  Pewnego razu Staś wraz z kolegami postanowili wspiąć się na wieżę Wawelską by móc pooglądać Dzwon Zygmunta. Gdy wyszli na górę uczepili się sznura i rozkołysali dzwon. Natychmiast przybiegli duchowni. Sprowadzili na dół chłopców i zapytali się kogo to był pomysł. Bez cienia strachu do winy przyznał się Staś. Następnie Biskup powiedział do małego chłopca:

-Musisz zasłużyć na to, by Zygmunt dla ciebie zadzwonił, chłopcze.

– Zasłużę na to – odparł Staś.

Po latach okazało się to prawdą, bowiem chłopcem okazał się Stanisław Wyspiański – wybitny polski artysta. Kiedy zmarł w 1907 roku żegnało go bicie Dzwonu Zygmunta.

The legend of  boy and the Sigismund Bell

Once upon a time in Krakow lived a boy named Stas. His father was a well-known sculptor, who had his workshop at the bottom of the Wawel Castle. Once, Stas and his colleagues decided to climb up on on the Wawel tower, to be able to watch the Sigismund Bell. When they reached the top they caught the rope and swang the bell. Immediately clerygs came to see what had happened. They brought down the boys and asked whom it was the idea. Without a fear our Stas pleaded guilty. Then the bishop said to the little boy:

-You have to earn to call the bell for you, boy.
I will deserve for it – said Stas.

After years it turned out to be true because the boy was a prominent Polish artist – Stanislaw Wyspiański. When he died in 1907 the Sigismund Bell called again.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *