Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

images

Legenda o krakowskim czakramie

Wawel jest miejscem szczególnym dla Polaków, ale również magicznym. Ma to  związek z legendą o czakramie, czyli świętym tajemniczym kamieniem ukrytym na Wawelskim Wzgórzu i będącym źródłem niezwykłej energii. Podobno, kiedyś na początku świata hinduski Bóg Sziwa rzucił siedem magicznych kamieni, w siedem stron świata. Są nimi oprócz Krakowa: Delhi, Mekka, Delfy, Jerozolima, Rzym i Velehrad na Morawach. Pamięć o czakramie wawelskim przetrwała w świętych księgach hinduizmu. Co ciekawe, w sanskrycie hinduskim ‚Wawel‚ znaczy ‚niebo’. Od dawna przyjeżdżali tu hindusi, aby się modlić – dziś wiemy, dlaczego.  Obecnie na Wawel przybywają  ze świata liczni turyści, którzy wierzą w magiczną, oczyszczającą i uzdrawiającą moc czakramu.

The legend of Krakow chakra

Wawel is a special place for Polish people, but it is also magical. It is connected with the legend of chakra, or holy mysterious stone hidden in the Wawel hill, which is extraordinary source of energy. Apparently, once at the beginning of world the Hindu God Shiva threw out seven magical stones, in seven parts of the world. Besided Krakow, they are also located in: Delhi, Mecca, Delphi, Jerusalem, Rome, and Velehrad in Moravia. The memory of Wawel chakra survived in the sacred books of Hinduism. What’s more in Sanskrit Hindu Wawelmeansheaven’. It has long been that Hindus came here to pray we now know why. Currently, many tourists from the whole world come to Wawel. They believe in magic, purifying and healing power of chakra.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *