Festiwal Kultury Żydowskiej – Melaveh Malkah

11252773_1108417792505446_1582143339971866564_n Od 25 czerwca trwa w Krakowie Festiwal Kultury Żydowskiej. Jest to już 25 edycja tego wydarzenia. W sobotę odbyła się Ceremonia pożegnania Szabatu z udziałem kantorów i gości festiwalowych. Miało to miejsce w Synagodze Tempel przy ulicy Miodowej 24 na Krakowskim Kazimierzu.  Ta kulturalna impreza będzie trwała do 5 lipca.

11667249_1108417759172116_5583833666183172585_n Kraków Jewish Culture Festiwal is a special event in Krakow . Started in 25 of June will be until 5 of July. This is the 25 edition of this event. On Saturday in Tempel Synagogue ( Miodowa 24 street ) was big ceremony of farewell to the Shabbat with participation of cantors and Festival guests.

11667274_1108417929172099_8295803843195452472_n

Wieża ratuszowa…Town Hall Tower


Ta gotycka wieża z XIV wieku znajdująca się na Rynku Głównym w Krakowie ma 70 metrów wysokości. Wieża jest pozostałością zburzonego w 1820 r. ratusza – wówczas głównego gmachu administracyjnego Krakowa. Znajdujący się na niej zegar został przywieziony z Norymbergii w 1524 roku. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 strzegące jej lwy. W piwnicach pod ratuszem znajdowały się kiedyś sale tortur (wykorzystywane w nich narzędzia można znależć w Domu Matejki przy ul. Floriańskiej). Dziś w podziemiach swoją siedzibę ma teatr.

This gothic Town Hall Tower from the 14th century located on the Main Market Square in Krakow is 70 meters high. This what we can see is a remnant of the destroyed in 1820 city hall. The Clock located on tower was brought from Nuremberg in 1524. Next to front door we can see two lions who protect the entrance. In basement used to be torture chamber (the instruments which were used there are exposed now in the House of Jan Matejko on Florianska street). Nowadays there is one of Krakow’s theaters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Panieńskich Skałach

Dawno temu często polskie ziemie były nękane przez najeźdźców. Szczególnie upodobali sobie Kraków, na który najeżdżali często w XIII wieku.

Pewnego razu Tatarzy postanowili złupić co się da z Klasztoru Norbertanek.  Tatarzy już w tamtych czasach słynęli z brutalności i okrucieństwa więc siostry uciekały szybko do Lasu Wolskiego.   Tatarzy już deptali im po piętach aż nagle skały rozstąpiły się pod  nimi, a potem ponownie zamknęły się, chroniąc zakonnice przed hańbą i śmiercią. Od tamtej pory to miejsce nosi nazwę Panieńskich Skał.

The legend of the Maiden Rocks

Long time ago, Polish lands were often visited by invaders. Especially Krakow was invaded frequently in the 13th century.

Once, Tatars decided to steal everything what they can from the Monastery of the Norbertine Sisters. Tatars in those times were already famous for their brutality and cruelty so sisters quickly fled to the Wolski Forest. Tatars were behind them when suddenly rocks opened beneath them, and then closed again, protecting sisters from death and dishonor. Since then, this place is called Maiden Rocks.

 

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o krakowskim chłopcu i Dzwonie Zygmunta

Pewnego razu w Krakowie żył sobie chłopiec o imieniu Staś. Ojcem jego był znany powszechnie rzeźbiarz, który miał swój warsztat u stóp Wawelu.  Pewnego razu Staś wraz z kolegami postanowili wspiąć się na wieżę Wawelską by móc pooglądać Dzwon Zygmunta. Gdy wyszli na górę uczepili się sznura i rozkołysali dzwon. Natychmiast przybiegli duchowni. Sprowadzili na dół chłopców i zapytali się kogo to był pomysł. Bez cienia strachu do winy przyznał się Staś. Następnie Biskup powiedział do małego chłopca:

-Musisz zasłużyć na to, by Zygmunt dla ciebie zadzwonił, chłopcze.

– Zasłużę na to – odparł Staś.

Po latach okazało się to prawdą, bowiem chłopcem okazał się Stanisław Wyspiański – wybitny polski artysta. Kiedy zmarł w 1907 roku żegnało go bicie Dzwonu Zygmunta.

The legend of  boy and the Sigismund Bell

Once upon a time in Krakow lived a boy named Stas. His father was a well-known sculptor, who had his workshop at the bottom of the Wawel Castle. Once, Stas and his colleagues decided to climb up on on the Wawel tower, to be able to watch the Sigismund Bell. When they reached the top they caught the rope and swang the bell. Immediately clerygs came to see what had happened. They brought down the boys and asked whom it was the idea. Without a fear our Stas pleaded guilty. Then the bishop said to the little boy:

-You have to earn to call the bell for you, boy.
I will deserve for it – said Stas.

After years it turned out to be true because the boy was a prominent Polish artist – Stanislaw Wyspiański. When he died in 1907 the Sigismund Bell called again.

Wianki… Wreaths

WIANKI ognie

Wianki jest to cykliczna impreza związana z letnim przesileniem słonecznym. Odbywa się ona co roku w Krakowie na Bulwarach pod Wzgórzem Wawelskim. Wydarzenie to stało się imprezą masową od roku 1992 kiedy to Urząd Miasta Krakowa objął ją patronatem. Tradycja organizowania w tym miejscu świąt w dniu letniego przesilenia sięga jednak czasów najdawniejszych. Pierwotnie obchodzono je jako pogańskie święto o charakterze religijnym. Po chrzcie polskim tradycja ta nie zamarła, lecz stopniowo ulegała przeobrażeniom, dostosowując się do zmieniających się warunków religijnych i politycznych.

Wreaths (PolishWianki„) is a cyclical cultural event, taking place annually in Krakow at the bend of  Wisła near the Wawel Hill. In its current form of a mass cultural event, Wianki has existed since 1992, when the patronage of this event was taken over by the Kraków City Hall. The tradition of organizing festivals in this place on the summer solstice dates back to the early times. Originally people celebrated it as a pagan religious festivalAfter the baptism this tradition hasn’t froze, but has transformed, adapting to the changing religious and political conditions of Poland.

Święto Chleba … the Festival of Bread

   11009149_1100148763332349_2825963727804902386_n11425228_1100148566665702_5943966350014898773_n

Przez ostatni weekend w Krakowie na Placu Wolnica odbywało się XII Święto Chleba. Do stolicy Małopolski przybyli wystawcy z całej Polski. Prezentowali oni najrozmaitsze rodzaje pieczywa jak również różnego rodzaju produkty regionalne. Dodatkowo odbyły się występy muzyczno-artystyczne. Na krakowski Kazimierz przybyły także dzieci chcące nauczyć się sztuki pieczenia chleba, brały udział w warsztatach i poznawały tajniki pracy piekarza.

11169206_1100573829956509_6012118138127587956_n
obwarzanek…

11220142_1099687240045168_6382078643989227116_n

Over the last weekend in Kraków on the Wolnica Square took place the 12th Festival of Bread. A lot of food exhibitors came here to present all sorts of bread as well as local products.  There were also an amazing musical and artistics performances.  Many children came to Kazimierz district since they want to learn the art of baking bread.

Collegium Novum

Collegium Novum to główny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczący się na ul. Gołębiej przy Plantach. Ten wzniesiony 1883-1887 neogotycki budynek projektu Feliksa Księżarskiego jest historyczną wizytówką najstarszej uczelni w Polsce. W budynku odbywają się wszelkie uroczystości i ważne momenty dla uniwersytetu.

Collegium Novum is the main building of Jagiellonian University built in Neo-Gothic style and located on Golebia Street near to Planty Park. It was built between 1883 and 1887 and was based on the design of architect Feliks Ksiezarski. This building is one of the most recognizable symbols of this oldest university in Poland. Collegium Novum is used for many ceremonies and important moments for the University .

 

Brama Floriańska… St. Florian’s Gate

Ta licząca 34,5 metra wysokości średniowieczna brama jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, została wzniesiona między XIII a XIV wiekiem. Jest jedną z 8 krakowskich bram obronnych.  Od strony Plant widnieje na niej płaskorzeźba orła piastowskiego a od strony ul. Floriańskiej płaskorzeźba Św. Floriana. Od niej zaczynała się Droga Królewska na Wawel.

St. Florian’s Gate is one of the most important symbols of the city. It is 34,5 meters heigh. It was built between the 13th and 14th century and it’s one of 8 KraKow’s defensive gates. On both sides you can see  beautiful bas-reliefs. Here began The Royal Road.

Harce Lajkonika…Frolics of Lajkonik…

26.06.2014… 12:30 – 20:00..
„Lajkonik” romps across Cracow once again, spreading good luck with the strikes of his mace. Maybe this time he’ll find you?…
Lajkonik znów przetańcuje przez Kraków, rozdając przynoszące szczęście uderzenia buławą. Może tym razem ofiaruje je Wam?…” (KARNET)

more information about Lajkonik you will find here

 

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Panu Twardowskim

Twardowski pracował nad wynalezieniem kamienia filozoficznego, który umożliwiłby przemianę wszystkiego w złoto, odmładzał i leczył choroby. W zamian za spełnienie wszystkich życzeń, podpisał cyrograf z diabłem, któremu miał w Rzymie ofiarować duszę. Dzięki pomocy diabła, Twardowski między innymi miał usypać Pustynię Błędowską. Co więcej na Zakrzówku Twardowski prowadził szkołę magii i czarnoksięstwa. Tam też doszło do wybuchu, który uformował skałki imieniem naszego bohatera. Pewnego dnia jednak trafił do karczmy o nazwie „Rzym” i diabeł przybył tam po jego duszę. Twardowski jak zobaczył diabła, w mig wskoczył na koguta i wzbił się w niebo. Podobno wciąż siedzi na Księżycu i tęskni za Krakowem.

11416146_1093810213966204_6691129869585557686_n

The Legend of Mister Twardowski

Twardowski worked on the invention of the philosopher’s stone that would allow the conversion of everything into gold, which could return youth and heal diseases. In exchange for the fulfillment of all wishes, he signed a pact with the devil. He offered his own soul to give to the devil in Rome. With the help of the devil, Twardowski created Bledowska Desert. What’s more in  ‚Zakrzowek Twardowski invented school of magic and sorcery. After some time there was an explosion that createed special rocks  named of our hero. One day, by mistake Twardowski came to the inn called „Rome and the devil was waiting there for his soul. Twardowski saw the devil and in a moment jumped on the cock and fly into the sky. Apparently, he is still sitting on the moon and thinking about Krakow.