Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

1012245_958132717533955_5947102003774065965_nLegenda opisuje historię gdy na książęcym tronie zasiadł Henryk IV Prawy.  Zapragnął on zjednoczyć wszystkie ziemie księstwa Polskiego, ale nie miał na to pieniędzy. Książę udał się, więc do słynnej wróżki, która obiecała mu swą pomoc.  Swoją mocą zamieniła książęcą drużynę w gołębie. Obsiadły one kościół Mariacki i zaczęły wydziobywać kamyki, które spadając na ziemię zamieniały się w złote monety i trzeba było je zbierać do koszy. Książę ze złotem wyprawił się do Rzymu po poparcie papieża. Ale po drodze ucztował, bawił się i stracił pieniądze. Nigdy już nie wrócił do Krakowa, a jego drużyna pozostała zaklęta. Do tej pory jego rycerze czekają na niego w nadziei, że kiedyś zostaną odczarowani.

The legend begins  when the prince Henry IV Prawy claimed the throne. He wanted to unite all the Polish lands, but did not have the money for this. So the prince went to the famous witch, who promised him a support. She turned his soldiers to pigeons. They covered St. Mary’s Church and began peck the walls. Little stones  which falled down on the ground turned into gold coins and people had to collect them into the big bins. The Prince took the gold and went to Rome for the Pope’s support. But on the way he feasted, played and lost money. He have never returned back to Krakow and his team remained as pigeons. Until now, his knights are waiting for him in the hope that one day they will be human again!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *