Stained glass windows…Witraże

 

Krakow churches, restaurants, buildings… They all have something in common and not only in historical context but also because of the presence of stained glass windows, so characteristic for many buildings in Krakow. Stained glasses were most popular at the turn of 19th and 20th century. Nowadays this kind of art slowly disappears so it’s especially important to save so much as it is possible to be.

 Krakowskie kościoły, restauracje, kamienice Wszystkie te miejsca są połączone nie tylko kontekstem historycznym, ale także obecnością witraży, tak charakterystycznych dla wielu budynków w Krakowie. Witraże były najbardziej popularne na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie tego rodzaju sztuka powoli zanika więc jest szczególnie ważne, aby zachować ich tak dużo jak to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *