Eagle in Polish history… Orzeł w polskiej historii

 

Since 13th century an Eagle is a Polish symbol of authority and nationality. In Krakow, the city with the richest collection of Polish historical souvenirs of Poland, an eagle has been used many times – starting from a coat of arms of Polish king and finishing at an emblem of the city. Visiting historical places you will find a lot of examples on the streets, inside the churches or in the Wawel castle. Also today it’s characteristic of Polish identity.

Orzeł już od  XII wieku jest polskim symbolem władzy i narodowości. W Krakowie, mieście z najbogatszą kolekcją pamiątek z historii Polski, orzeł używany był wielokrotnie – od herbu polskiego króla zaczynając a kończąc na herbie miasta. Zwiedzając miejsca historyczne można znaleźć wiele tego przykładów na ulicach, w kościołach lub na Zamku na Wawelu. Również dziś jest charakterystycznym elementem  polskiej tożsamości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *