Animals around us… Zwierzęta wokół nas

 

1 2 3During the winter many half-wild animals have problems with food. Help becomes with people – crumbs of bread or any other leftovers are a prodigy for pigeons or swans. It’s important to keep them alive in cold days of Krakow. In some way they are also part of Krakow‚s landscape.

4 5 6 W zimie wiele pół-dzikich zwierząt ma problemy ze zdobywaniem jedzenia.   Pomoc przychodzi z ludźmi okruchy chleba lub inne resztki jedzenia wybawieniem dla gołębi i łabędzi. Ważne jest, aby utrzymać ich przy życiu i pomóc w czasie zimnych krakowskich dni. W pewnym sensie one  również są częścią krajobrazu Krakowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *