The Holy Cross Chapel…Kaplica Świętokrzyska

 

4 1Holy Cross Chapel is one of the nineteen chapels in the Wawel  Cathedral. The chapel was built in  15th century and today it is a great example of late gothic style in Poland. The very characteristic element is the russian-style frescoes. Also very interesting one is gothic equipment, like beautiful triptych of St. Mary or a monument of Polish king Casimir Jagiellonczyk and his wife, queen Elizabeth. The monuments were made by famous artist of gothic style – Veit Stoss. To see chapel and cathedral building you can come to Krakow in every season.

3 2Kaplica Świętokrzyska jest jedną z dziewiętnastu kaplic w Katedrze Wawelskiej. Kaplica została wybudowana w XVwieku, dziś stanowi doskonały przykład późnego gotyku w Polsce.  Charakterystycznym elementem staroruskie freski . Również bardzo interesujące jest gotyckie wyposażenie np. piękny tryptyk Matki Bożej lub pomnik polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony, królowej Elżbiety. Nagrobki zostały wykonane przez słynnego artystę stylu gotyckiego – Wita Stwosza. Aby zobaczyć kaplicę i całą katedrę można przyjechać do Krakowa w każdym sezonie.

Jedna myśl w temacie “The Holy Cross Chapel…Kaplica Świętokrzyska”

  1. Die Domkirche, ein Muß für alle Schulklassen, desinteressiert durchgetrieben zu werden. Das ist Geschicht dokumentiert in barocken Grabmälern. Und dann doch eine Überraschung : die Kapelica Świętokrzyska. Leider darf man die beiden hohen Altaraufbauten / Retablen nicht betrachten oder nur mit viel Verrenkungen einen Teil. Ich traute mich nicht, einen der Aufsichtspersonen zu fragen, ob ich die Absperrungen übersteigen dürfe. Wer vom Barock erschlagen ist, findet hier Rettung. Danke Albert Schorr aus Naumburg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *