The art of the detail… Sztuka szczegółu

7 1 2 3Today we want to draw your attention to many architectural details in the buildings and on the streets of Krakow. It’s worth seeing them properly to be able to recognise many styles of art in Krakow. It’s also interesting part of visiting new places because you can admire fascinating work of people from past centuries. They are not living now but their art is still among us.

6 4 5Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na wiele szczegółów architektonicznych w budynku i na ulicach Krakowa. Warto im się dobrze przyjrzeć, aby rozpoznać wiele stylów sztuki w Krakowie. Jest to także interesująca część zwiedzania nowych miejsc, ponieważ można podziwiać fascynującą pracę ludzi z minionych wieków. Nie żyją  oni teraz, ale ich sztuka jest wciąż wśród nas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *