The styles of architecture in Krakow… Style architektury w Krakowie

 

romanśredn2renes

Krakow is one of the oldest and  the finest historical city in Poland. Through the centuries landscape of the city was changing so many time that today in the Old Town  we can see kaleidoscope of styles from roman style to secession. Here we present pictures of example buildings.

baroknoegotyksecesjahistoricalKraków jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych historycznych miast w Polsce. Przez wieki krajobraz miasta zmieniał się tyle razy, że dziś na Starym Mieście widzimy można spotkać kalejdoskop różnorodności stylów, od  romańskiego do secesji. Poniżej prezentujemy zdjęcia kilku przykładów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *