Autumn full of colours… Jesień pełna kolorów

jes4 jes1 jes2 jes3During a walk through the Planty park we have made a few autumn’s pictures . Planty –  green belt, made in XIX century in the place of old defensive walls is a place of meeting people who live around the Old Town. Being in this place you are also in the area of main Krakow monuments.

jes 8 jes6 jes 5Podczas spaceru po Plantach zrobiliśmy parę jesiennych zdjęć. Planty –  pas zieleni, stworzony w XIX wieku w miejscu dawnych murów obronnych jest miejscem częstych spotkań mieszkańców okolic Starego Miasta. Miejsce to jest w pobliżu głównych zabytków Krakowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *