The Planty Park… Park Planty

 

2planty 1plantyThe Palny Park is the largest central urban park in Europe which replaced the city walls demolished in 19th century. It is 4 kilometres long and extends 21 hectares. This green belt encircles the oldest part of the city. Perfect place for quiet walks in the unique aura of Krakow’s ambience.

4planty 3plantyPlanty to największy  park miejski w Europie, który stworzony został w miejscu murów miejskich rozebranych w XIX wieku.  Długi na  4 km, zajmuje obszar 21 hektarów, otaczając najstarszą część miasta. Idealne miejsce na spokojne spacery w aurze magicznego klimatu Krakowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *