Bolechowicka gate… Brama Bolechowicka

The view of the Bolechowicka Gate... Widok na Bramę Bolechowicką
The view of the Bolechowicka Gate… Widok na Bramę Bolechowicką

15 km away of Krakow there is the Bolechowicka Valley located. It is one of valleys that make up Krakow Valleys Landscape Park. One of the most interesting rock formation in that valley is Bolechowicka Gate. Bolechowicka Gate is made up of two limestone. Both stones are about 30 m in height. The eastern one is called Pillar of Abazy and the western one is known as Pillar of the Penitents. Both rocks are made ​​available for rock climbing. Bolechowicka Gate is part of the nature reserve Bolechowicki Gorge. Near Bolechowicka Gate there is a source karst of stream Bolechówka which is the natural monument.

The Pillar of Abazy... Filar Abazego
The Pillar of Abazy… Filar Abazego

15 km od Krakowa znajduje się Dolina Bolechowicka. Jest to jedna z dolin jakie składają się na Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Jedną z najciekawszych formacji skalnych znajdujących się na terenie doliny jest Brama Bolechowicka. Składa się ona z dwóch skał wapiennych. Obie mają ok 30 m wysokości. Wschodnia nosi nazwę Filaru Abazego a zachodnia jest nazywana Filarem Pokutników. Obie skały są udostępnione do wspinaczki skałkowej. Brama Bolechowicka jest częścią rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki. W pobliżu tych skał znajduje się źródło krasowe potoku Bolechówka, które jest pomnikiem przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *