Archiwa tagu: views

Views of Cracow/ Widoki Krakowa

Photo source/ źródło zdjęcia: stary.hotel.com.pl

Anyone interested in this view? In Cracow there are many cafes, where sipping coffee or tea you can admire the city views from different perspective. The Old Hotel, the Cloth Hall and the Academy of Music are just some of them. We encourage you to visit 
….

Ktoś jest zainteresowany takim widokiem? W Krakowie znajduje się wiele kawiarni, gdzie popijając kawę czy herbatę można podziwiać perspektywie miasta z góry. Hotel Stary, Sukiennice czy budynek Akademii Muzycznej – to tylko niektóre z nich. Zachęcamy do odwiedzin 

 

Krakow from different perspectives… Kraków z różnych perspektyw

Most people visit Krakow „on the ground”. But our beautiful city might be seen from many other perspectives eg. from the towers, mountains and hills. We encourage you to get interested in this unusual way of admireingour King’s City 🙂

Większość osób zwiedza Krakówna ziemi”. Ale nasze piękne miasto może być widziane z wielu perspektyw np. z wież, gór i wzgórz. Zachęcamy do zainteresowania się tym niezwykły sposób, aby podziwiać nasze Królewskie Miasto🙂