Archiwa tagu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

International Jewelery and Minerals Market/ Międzynarodowa Giełda Biżuterii i Minerałów

Tomorrow starts the International Jewelery and Minerals Market. This is a unique opportunity to see and buy minerals from all over the world including from our geologically rich region. Start tomorrow at 10.00 at the University of Economics, the event will end the next day on Sunday 

Jutro rozpoczyna się Międzynarodowa Giełda Biżuterii i Minerałów. To wyjątkowa okazja do zobaczenia i kupienia minerałów z całego świata w tym z naszego bogatego geologicznie regionu. Start jutro o 10.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym, wydarzenie zakończy się następnego dnia w niedzielę 

PN

Cracow University of Economics… Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna, największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów. Godnym uwagi jest zabytkowy budynek główny UEK.

Cracow University of Economics State College, the third largest university in Krakow, the second oldest state economic university in Poland, the largest economic university in Poland in terms of thenumber of students. It is worth seeing the main building of the CUE.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie… Cracow University of Economics

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna, największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.

Cracow University of Economics State College, the third largest university in Krakow, the second oldest state economic university in Poland, the largest economic university in Poland in terms of the number of students.

Cracow University of Economics… Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1Founded in 1925 as a local school of trade, through many year evolved into a university and now is one of the best economic universities in Poland. Located in historical building of the 19th-century school for homeless boys. Building was founded by prince Andrzej Lubomirski, donor of many social initiatives in Krakow.

2Założony w 1925 roku jako miejscowa szkoła handlowa, przez wiele lat ewoluowała aż do  uniwersytetu, a teraz jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Znajduje się w zabytkowym budynku XIX-wiecznej wieku szkoły dla bezdomnych chłopców. Budynek został ufundowany przez księcia Andrzeja Lubomirskiego, darczyńcy w wielu inicjatywach społecznych w Krakowie.