Archiwa tagu: The Lutheran Organ Music Festival „Royal Tract music”

Muzyka na Królewskim Trakcie… Royal Tract Music

Luterański Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej „Muzyka na Królewskim Trakcie” odbywa się w sierpniu w Kościele św. Marcina, ul. Grodzka 58

Festiwal obfituje w muzykę na organy, dowodząc przy okazji, że możliwości tego instrumentu to dużo więcej niż tylko dzieła sakralne i liturgiczne. Podczas wieczoru Organ Underground występujący artyści połączą go więc z elektroniką oraz z własnymi kompozycjami. Zaprezentowane zostaną również organowe improwizacje na tematy zaczerpnięte z filmowych soundtracków, zaś Filip Presseisen zilustruje słynny klasyk niemego kina – Metropolis Fritza Langa – grając na organach kinowych. Muzyka na Królewskim Trakcie będzie rozbrzmiewać we wszystkie niedziele lipca i sierpnia o godzinie 18:00

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/nakrolewskimtrakcie/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

The Lutheran Organ Music Festival „Royal Tract music” takes place in August in St. Marcin Church at 58 Grodzka Street.

The festival full of organ music, proves that the possibilities of this instrument are much more than just sacred music. During the „Organ Underground” event performers will combine organ sounds with electronics and their own compositions. They will show also organ improvisations of movie soundtracks, while Filip Presseisen will illustrate the famous silent cinema piece – Metropolis Fritz Lang – playing organ. Music on the Royal Tract is available on all Sundays of August at 18:00.

More information:

https://www.facebook.com/nakrolewskimtrakcie/