Archiwa tagu: Strój krakowski

Cracow… Rydlówka Museum…Covering the rose bush with straw… Kraków…Osadzanie Chochoła i 50-lecie Rydlówki

Kraków…Osadzanie Chochoła i 50-lecie Rydlówki…23.11.2019…

Cracow… Rydlówka Museum…Covering the rose bush with straw…Kraków…Osadzanie Chochoła i 50-lecie Rydlówki

Opublikowany przez Globtroter Krakow Sobota, 23 listopada 2019

Symbols of Cracow… Symbole Krakowa…

https://www.facebook.com/Globtroter.Krakow/videos/1144704609036413/

Symbols of Cracow… Symbole Krakowa…

Opublikowany przez Globtroter Krakow Czwartek, 7 lutego 2019

Dzień Stroju Krakowskiego w Rynku…Day of Cracow Regional Costume…

surprises” that turist can meet in Cracow today…
niespodzianki, które turysta może dziś napotkać w Krakowie…

Dzień Stroju Krakowskiego w Rynku… 07.06.2018

"surprises" that turist can meet in Cracow today…niespodzianki, które turysta może dziś napotkać w Krakowie…

Opublikowany przez Globtroter Krakow 7 czerwca 2018

Krakow’s regional costume… Strój Krakowski..

stroj2stroj3stroj1

Stroje krakowskie są strojami ludowymi mieszkańców Krakowa.

Strój krakowski ukształtował się w drugiej połowie XVIII wieku, jest silnie powiązany z historią Krakowa między innymi poprzez udział krakowskich chłopów w insurekcji kościuszkowskiej, podczas której stał się on mundurem wojskowym mieszkańców Krakowa.

Ten regionalny strój zachwycający wielu turystów możemy zobaczyć na ulicach Krakowa w regionalne święta.

stroj4 stroj5stroj6

Krakow’s regional costumes are folk costumes od the residents of Krakow.

Krakow’s regional costume formed in the second half of the 18th century is strongly associated with the history od Krakow including the participation of Krakow peasants in the Kosciuszko Insurrection, where it became a military uniform of Krakow’s residents.

This regional uniform that is stunning many tourists can be seen on the streets during regional Krakow’s holidays.

Krakow costume… Strój krakowski

 

  As every historical region, Lesser Poland has it own costume. Krakow costume presented on the pictures  comes from the turn of the 17th and 18th century. In this shape comes in 19th century. Until today this is the way to present origin and take part in regional singing and dancing teams. To see suits and listen a regional songs you can just go around the Market Square and find one of the restaurants offering this live music.

  Jak każdy historyczny region, Małopolska posiada swój strój.  Krakowski strój prezentowany na zdjęciach pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. W tym kształcie jest w XIX wieku. Do dzisiaj jest sposobem prezentowania swojego pochodzenia i uczestnictwa w regionalnych zespołów tańca i śpiewu. Aby zobaczyć kostium i posłuchać regionalnych melodii wystarczy po prostu przejść wokół Rynku i znaleźć jedną z restauracji oferujących muzykę na żywo.

Symbols of Cracow… symbole Krakowa…