Archiwa tagu: statua

Statues of Apostles…Statua Apostołów

Spacerując drogą przy ulicy Grodzkiej mamy przyjemność spotkać statuę prezentującą apostołów.

Apostoł (z języka greckiego apostolos – wysłannik) – jest nazwą używaną w wierze chrześcijańskiej, a konkretnie w Nowym Testamencie jako określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zostali wysłani do głoszenia jego nauk.

Dziś poniższy monument dumnie ozdabia ulicę Grodzką – w towarzystwie zielonych drzew.

Walking along the road at Grodzka Street, we have the pleasure to meet the statue presenting the apostles.

The apostle (from Greek apostolos – envoy) is a name used in the Christian faith, specifically in the New Testament, as the name of the closest disciples of Jesus Christ who were sent to preach his teachings.

Today, the following monument proudly adorned Grodzka Street – accompanied by green trees.

„Statues… Statuy…”

Statues, permanent ornaments in Krakow. Some of them have seen almost the whole history of the city. Some are younger but every pleases our eyes. Masterpieces made by anonymous or famous artists, they were, are and they will be here for many centuries.

Statuy, ponadczasowe ozdoby Krakowa. Niektóre z nich widziały prawie całą historie tego miasta. Inne młodsze ale wszystkie stworzone by cieszyć nasze oczy. Dzieła sztuki zrobione przez anonimów bądź słynnych artystów, one były, są i będą tu jeszcze przez wieki.